Home / Ekonomia (page 21)

Ekonomia

Kredia, në Rajon bankat financojnë individët në Shqipëri bizneset

Në Shqipëri kredia për ekonominë është rreth 35 për qind e PBB-së, por rreth dy të tretat e saj i takojnë bizneseve dhe pjesa tjetër u dedikohet individëve. Në vendet e tjera të Rajonit ky raport është i barabarte ose më ilartë në favor të individëve, sipas një materiali krahasimorqëpublikoi Banka e Shqipërisë duke shpjeguar tendencat nëkreditim ne Rajon gjatë tremujorit të tretë 2018. Analiza e kredisë sipas ...

Read More »

Taksat dhe tatimet e reja pas 1 janarit

Cilat janë variantet përfundimtare të ndryshimeve fiskale që pritet të hyjnë në fuqi vitin e ardhshëm. Nga ndryshimet për ngarkesën fiskale të pagave, uljen e dividendit deri te shtrëngimet për të luftuar evazionin e individëve me të ardhura të larta ...

Read More »