Home / Ekonomia (page 545)

Ekonomia

Kushte të reja për licencimin e “exchange”-ve

Regjistri Të regjistrohen dhe të ruhen në një regjistër të posaçëm të gjitha transaksionet e shërbimeve të pagesave. Komisionet Subjekti informon klientin nëpërmjet “Deklaratës për njohjen paraprake me komisionin e aplikuar” Ambienti Kambisti nuk e ushtron veprimtarinë e këmbimit valutor ...

Read More »

Fondi i investimeve u rrit me 29 %

Në gjashtëmujorin e parë të këtij viti fondi i investimeve u rrit me 29 % . Sipas raportit të publikuar nga Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare, gjatë periudhës janar-qershor 2014, në tregun e Fondeve të Investimeve ushtruan aktivitetin e tyre dy ...

Read More »

AMF: Primet e sigurimit u rriten 35 %

Të ardhurat nga primet e shkruara bruto të sigurimit për periudhën janar-qershor 2014 arritën rreth 5,316 milionë lekë, ose 34.61% më shumë se në periudhën janar-qershor 2013. Sipas raportit të publikuar nga Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare, AMF, gjatë periudhës janar-qershor ...

Read More »