Home / Ekonomia (page 630)

Ekonomia

Gati rregullorja “Për Produktet Mjeksore Veterinare”

Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujrave ka hartuar rregulloren “Për Produktet Mjeksore Veterinare” sipas standardeve të Bashkimit Europian. Kjo rregullore ka për qëllim të përcaktojë rregullat për prodhimin , tregtimin, përshkrimin, përdorimin, kontrollin e cilësisë, kontrollet e ...

Read More »