Home / Ekonomia (page 710)

Ekonomia

Më thjesht për të blerë bono

 Në fund të këtij viti, pjesëmarrja në ankandet e bonove dhe obligacioneve do të jetë më e thjeshtë. Pjesëmarrësit nuk do të kenë nevojë të mbajnë depozita në cash në Bankën e Shqipërisë, por për këtë qëllim do të përdorin ...

Read More »

Kredia e 300 bizneseve do të ristrukturohet

Bankat Sektori bankar përbëhet nga: 16 banka tregtare, 21 subjekte financiare jobanka, një zyrë përfaqësimi e bankës së huaj Unionet Janë 121 shoqëri të kursim-kreditit dhe dy unione të shoqërive të kursim-kreditit që kryejnë aktivitet kreditor Kapitali Raporti i mjaftueshmërisë ...

Read More »