Home / Rajoni / “Emri”, Zaev konsultime me udhëheqësit maqedonas
Óôéãìéüôõðï áðü ôï ðáãêüóìéï ïéêïíïìéêü öüñïõì óôï Íôáâüò,ðñùèõðïõñãüò ÁëÝîçò Ôóßðñáò ïìéëçôÞò óôéò åñãáóßåò ôïõ öüñïõì, ÔåôÜñôç 24 Éáíïõáñßïõ 2018 (EUROKINISSI/ÃÑ.ÔÕÐÏÕ ÐÑÙÈÕÐÏÕÑÃÏÕ)

“Emri”, Zaev konsultime me udhëheqësit maqedonas

Në takime, Zaev po informon liderët e partive përkatëse dhe Presidentin e vendit rreth propozimeve të ofruara nga ndërmjetsusi i OKB-së për çështjen e emrit Metju Nimiç, si dhe konkluzionet nga takimi me kryeministrin grek Aleksis Tsipras në Davos të Zvicrës.

Edhe kryeministri grek Tsipras po zhvillon takime të ngjashme me kretrët e politikës së vendit për të diskutuar propozimet e Nimiç.

Ky i fundit, javën e ardhme do të qëndrojë në Shkup dhe Athinë për të kuptuar qëndrimet e dy palëve për propozimet e ofruara në raundin e fundit të negociatave në Nju Jork.

Leave a Reply

%d bloggers like this: