Home / Ekonomia / Sipërmarrje e përbashkët për mirëmbajtjen e gazsjellësit midis Albgaz dhe SNAM

Sipërmarrje e përbashkët për mirëmbajtjen e gazsjellësit midis Albgaz dhe SNAM

Kompania italiane e transmetimit të gazit SNAM deklaroi se ka nënshkruar një marrëveshje me operatorin shtetëror e transmetimit të gazit shqiptar Albgaz për të krijuar një sipërmarrje të përbashkët për funksionimin dhe mirëmbajtjen e tubacioneve në Shqipëri.

“Sipërmarrja e përbashkët do të jetë 75% në pronësi të Albgaz dhe 25% nga Snam”,- publikoi kompania italiane në deklaratën për shtyp.

Nënshkrimi i kontratës së sipërmarrjes së përbashkët në Tiranë vjen me përfundimin e një tenderi ndërkombëtar të thërritur nga Albgaz për të përzgjedhur një partner të kualifikuar në mbështetje të kompanisë.

Sipas SNAM, ndërmarrja e përbashkët do të lehtësojë  bashkëpunim e ardhshëm teknik për zhvillimin e tregut shqiptar të gazit.

Në korrik 2017, SNAM nënshkroi një memorandum mirëkuptimi me Albgaz për të mbështetur zhvillimin e sistemit të infrastrukturës së gazit që do të menaxhohet nga Albgaz, e cila u ngrit në vitin 2017 për këtë qëllim.

Memorandumi i Mirëkuptimit vjen me zhvillimet e tregut të gazit, të cilat do të prezantohen së bashku me Trans Adriatik Pipeline (TAP), që është në ndërtim e sipër.

Në fund të prillit, 72.5% e projektit të tubacionit të gazit TAP ishte përfunduar, duke përfshirë sektorët inxhinierikë, të prokurimit dhe të ndërtimit, 96% e gjurmës së gazsjellësit në Shqipëri dhe Greqi është pastruar, dhe janë groposur 80% e tubave. Duke u lidhur me Gazsjellësin Trans Anatolian (TANAP) në kufirin e Greqisë me Turqinë, TAP do të shtrihet në të gjithë Greqinë veriore, Shqipërisë dhe në detin Adriatik para se të arrijnë brigjet e Italisë, ku ajo do të lidheni me rrjetin e gazit natyror italian.

TAP është pjesë e Korridorit Jugor të Gazit, i cili gjithashtu përfshin Gazsjellësin Kaukazit Jugor (SCP) dhe kalon në Azerbajxhan dhe Gjeorgji, dhe TANAP.

Aksionerët e TAP janë BP, kompania shtetërore e Azerbajxhanit SOCAR dhe SNAM-i i  Italisë me 20% secili, Fluxys Belgjikës me 19%, ENAGAS e Spanjës me 16% dhe Axpo me bazë në Zvicër 5%.

Albgaz Sh.a. është një shoqëri aksionere me 100% të aksioneve të zotëruara nga shteti shqiptar. Selia qendrore e kompanisë ndodhet në qytetin e Tiranës, gjithashtu kompania ka nje zyrë përfaqësimi në qytetin e Fierit.

Shoqëria Albgaz Sh.a, do të funksionojë si një operator i kombinuar duke kryer veprimtarinë e operatorit të sistemit të transmetimit dhe operatorit të sistemit të shpërndarjes së gazit natyror në Republikën e Shqipërisë.

Rrjeti lokal i tubacionit të gazit

Rrjeti i tubacioneve është i shpërndarë në të gjithë pjesën perëndimore të Shqipërisë dhe përfundon në ORC në Ballsh. Infrastruktura vendase e rrjetit të gazit në Shqipëri ka një shtrirje më të madhe se infrastruktura e naftës. Fushat e gazit shtrihen nga Durrësi deri në Delvinë, Duke krijuar kështu një mundësi për konsumatorët për t’u lidhur me rrjetin. Infrastruktura e kufizuar e gazit vendas në disa vende është jashtë gjendjes operative dhe nevojiten punime të mëdha rehabilitimi. Albgaz Sh.a. administron rreth 500 km tubacione magjistrale të transportit të gazit të ndertuar para 40 vjetesh, me teknologji tashmë të vjetëruar, ku masat mbrojtesë nga korozioni janë minimale.

Për vitin 2017 gjatësia e tubacioneve pritet të pesë-fishohet për të realizuar objektivat nga projektet e ndryshme si rrjedhojë e marrëveshjeve për krijimin e një rrjeti të kompletuar.

Leave a Reply

%d bloggers like this: