Home / Bota / Të gjithë qëndruar pranë çiftit Trump, vetëm Kolinda u fut në mesin e tyre

Të gjithë qëndruar pranë çiftit Trump, vetëm Kolinda u fut në mesin e tyre

Gjithashtu nëse krahasoni fotografitë e Kolindës me ato të liderëve të tjerë, mund të shihni edhe diçka tjetër. Derisa liderët e shteteve tjera janë fotografuar afër çiftit Trump, Kolinda arriti ti ndajë ata dhe të futet në mesin e tyre.

Leave a Reply

%d bloggers like this: