Home / Kronika / Aplikimet për pasaporta dhe karta ID për emigrantët, nëpërmjet platformës “SHKO”

Aplikimet për pasaporta dhe karta ID për emigrantët, nëpërmjet platformës “SHKO”

Viti 2019 shënon mbarimin e vlefshmërisë së letërnjoftimit ID të prodhuar në vitin 2009.

Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme informon shtetasit që jetojnë në Greqi, Itali, SHBA, Belgjikë, Mbretërinë e Bashkuar dhe Gjermani se rinovimin e letërnjoftimit apo pasaportës mund ta kryejnë nëpërmjet platformës së Shërbimeve Konsullore Online.
Dokumentacioni i nevojshëm për ata që aplikojnë për herë të parë dhe që janë mbi 16 vjeç kërkohet, pasaportë e modelit të vjetër, leje për drejtim automjeti, model elektronik (model i ri), nëse ka dhe një dokument tjetër mbështetës i vlefshëm me fotografi lëshuar nga vendi pritës (nëse ka).

Për Pajisjen me pasaportë biometrike për shtetasit nën 16 vjeç e cila ka vlefshmëri 5 vjet kërkohet certifikatë familjare, certifikatë lindjeje, pasaportë e modelit të vjetër (nëse ka) dhe dokument tjetër mbështetës i vlefshëm me fotografi lëshuar nga vendi pritës (nëse ka).
Për ata që i ka skaduar pasaporta dhe karta e identitetit nevojitet pasaporta dhe karta e identitetit e skaduar.

Ndërsa për personat që u ka humbur vetëm pasaporta, bëhet ripajisje kur ka humbur vetëm pasaporta. Për këtë nevojitet karta e identitetit shqiptare, dokument tjetër i vlefshëm me fotografi lëshuar nga vendi pritës dhe/ose, pasaportë e modelit të vjetër certifikatë familjare dhe/ose, certifikatë lindjeje. Po ashtu nevojitet denoncimi për humbjen e pasaportës në organet policore të vendit ku ka ndodhur humbja (legalizuar dhe përkthyer).

Në rastet kur shtetasi ka humbur pasaportën dhe kartë identiteti bëhet ripajisja duke paraqitur pasaportën e modelit të vjetër dhe/ose leje për drejtim automjeti, model elektronik (model i ri) dhe/ose, dokument tjetër i vlefshëm me fotografi lëshuar nga vendi pritës, denoncimi për humbjen e dokumentit (kartë identiteti dhe pasaporta) në organet policore të vendit ku ka ndodhur humbja.

Në rastet kur shtetasi ka dëmtuar pasaportën bëhet ripajisje, kur duhet zëvendësuar pasaporta e dëmtuar ose kur janë plotësuar të gjithë fletët e saj. Për këtë nevojitet pasaporta dhe karta e identitetit të dëmtuar.

Sa i përket procedurës për kartën e identitetit dhe pasaportën (për shtetasit mbi 16 vjeç) nevojitet paraqitja personale dhe verifikimi i identitetit. Konfirmimi i të dhënave me Regjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile. Marrja e fotos dixhitale. Skanimi dhe marrja e shenjave të gishtërinjve. Depozitimi i nënshkrimit elektronik. Rimarrja e shenjave biometrike për tërheqjen e ID

Ndërsa sa i përket procedurës për pasaportë biometrike (për shtetasit nën 16 vjeç) nevojitet paraqitja personale (shtetasi nën 16 vjeç shoqërohet të paktën nga njëri prind, ose nga kujdestari ligjor ose nga një përfaqësues i caktuar me prokurë të posaçme) dhe verifikimi i identitetit. Konfirmimi i të dhënave me Rregjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile; Marrja e fotos dixhitale. Skanimi dhe marrja e shenjave të gishtërinjve. Depozitimi i nënshkrimit elektronik (nënshkruan prindi kur femija nuk mund të shkruajë)

Tarifa e shërbimit  Karta ID    Pasaporta Biometrike
1) Greqi, Itali:      12 euro      1) Greqi, Itali: 130 euro
2) Bruksel:           16 euro      2) Bruksel: 170 euro
3) Angli:              13 paund    3) Angli: 144 paund
4) Mynih:             16 euro      4) Mynih: 170 euro
5) SHBA:              18 $          5) SHBA: 240 $

Për pasaportat dhe kartat e reja të identitetit aplikohet në ambasadat e Shqipërisë në Athinë; Romë; Londër; Bruksel dhe në Konsullatat e Përgjithshme: Selanik; Milano, Mynih.

Po ashtu mund të aplikohet në zyrat konsullore: Pranë Misionit të RSH-së, Nju Jork.
Afatet e përgjigjes janë 20 deri 30 ditë

Nëse një shtetas ka bërë aplikimin për ID në Shqipëri dhe nuk e ka tërhequr dot për arsye të ndryshme, atëherë ai duhet të paraqitet në një nga përfaqësitë, të bëjë një deklaratë para konsullit për anullimin e aplikimit të bërë në Shqipëri dhe lejohet të aplikojë vetem pas marrjes së miratimit nga ALEAT.

Për fëmijet tërheqja e pasaportës bëhet nga prindi, kujdestari ligjor ose nga një përfaqësues i caktuar me prokurë të posaçme).

Leave a Reply

%d bloggers like this: