Home / Kronika / KPK konfirmon në detyrë gjyqtarin Sokol Ibi

KPK konfirmon në detyrë gjyqtarin Sokol Ibi

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit ka konfirmuar në detyrë gjyqtarin e Gjykatës Administrative të Apelit në Korçë, Sokol Ibi.
Hetimi për gjyqtarin Sokol Ibi, ishte kryer në të tri kriteret, atë të pasurisë, pastërtisë së figurës dhe aftësive profesionale. Sa i takon pasurisë, ILDKPKI, kishte dorëzuar një raport me konstatimin se, deklarimi është i saktë dhe në përputhje me ligjin. Ka burime të ligjshme, nuk ka kryer deklarim të rremë dhe nuk ndodhet në kushtet e konfliktit të interesit.

KPK ka kryer një tjetër hetim për këtë kriter. Kështu, është hetuar pasuria shtëpi banimi 127 metra katrorë, së bashku me tokën bujqësore në Pogradec. Nga hetimi i KPK, ka rezultuar se subjekti nuk ka deklaruar një njësi toke në deklaratën fillestare. Në lidhje me këto pasuri, KPK tha se ka konstatuar mospërputhje në deklarime, për blerjen e pronës bujqësore dhe banesën.

Leave a Reply

%d bloggers like this: