Home / Ekonomia / BERZH planifikon rritjen e financimit për energji të rinovueshme në Ballkanin Perëndimor

BERZH planifikon rritjen e financimit për energji të rinovueshme në Ballkanin Perëndimor

Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim (EBRD) planifikon të rrisë financimin për projekte në lidhje me energjinë e diellit dhe të erës në Ballkanin Perëndimor në shkallë të gjerë në pesë vitet e ardhshme.

“Ne shohim potencial të fortë që vjen nga burimet e erës dhe diellit në të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Megjithëse është e vështirë të vlerësohet shuma e financimit të BERZH-it për pesë vitet e ardhshme, me siguri mund të presim rritje të konsiderueshme të vëllimeve të financimit për të mëdha projekte diellore dhe të erës”, tha Zsuzsanna Hargitai, kreu rajonal i EBRD për Ballkanin Perëndimor.

Në dhjetor, BERZH bëri një thirrje urgjente në vendet e Ballkanit Perëndimor që të vijojnë uljen e prodhimit dhe përdorimin e qymyrit, duke investuar në burime të rinovueshme. Shqipëria, Bosnjë dhe Hercegovina, Maqedonia e Veriut, Kosova, Mali i Zi dhe Serbia ende mbështeten në depërtime të mëdha të kapacitetit të gjenerimit të qymyrit, mbështetur në 65 – 75% të gjenerimit të tyre. Mesatarja e BE-së, në krahasim, thuhet se është rreth 10%.

“Qasja jonë është e dyfishtë: nga njëra anë sigurojmë financim për projekte të energjisë së rinovueshme dhe efikasitet të energjisë (30% e financimit të BERZH në rajonin e Ballkanit Perëndimor që nga viti 2006 i është dedikuar ekonomisë së gjelbër), dhe nga ana tjetër ne mbështesim qeveritë për të zhvilluar një kornizë rregullatore e cila do të stimulojë zhvillimin e ekonomisë së gjelbër”, tha Hargitai për SEENEËS.

BERZH po menaxhon Programin Rajonal të Efikasitetit të Energjisë (REEP), i filluar në vitin 2009 për të siguruar asistencë teknike, dialog politik, stimuj dhe financim; Për të shndërruar dhe për të promovuar investimet e efikasitetit të energjisë në rajon”, tha Hargitai.

“Që nga viti 2013, REEP ka mbështetur 38 pika të politikave që mbështeten në direktivat e eficiencës së energjisë në kontekstin e Ballkanit Perëndimor, me qëllim mundësimin e investimeve të efikasitetit të energjisë. Vetëm nën REEP, BERZH ka financuar 88.6 milionë euro direkt dhe nëpërmjet institucioneve financiare lokale, duke reduktuar 112,197 tonë CO2 në vit”

Në dhjetor 2018, BERZH miratoi një Strategji të re të Energjisë, duke u dhënë fund investimeve në termocentralet e qymyrit. Sipas huadhënësit, i gjithë rajoni i Ballkanit Perëndimor – Shqipëria, Bosnjë dhe Hercegovina, Maqedonia e Veriut, Kosova, Mali i Zi dhe Serbia – vuan nga nivele të larta të ndotjes së ajrit të shkaktuar nga varësia e tij nga termocentralet e qymyrit.

Leave a Reply

%d bloggers like this: