Home / Ekonomia / Në Sofje Bullgaria dhe Shqipëria diskutojnë stimulimin e kontakteve të biznesit

Në Sofje Bullgaria dhe Shqipëria diskutojnë stimulimin e kontakteve të biznesit

Zëvendës ministrja e ekonomisë Lilija Ivanova dhe Etjen Xhafaj, zëvendës ministër për Evropën dhe punët e jashtme diskutuan në Sofje iniciativën për stimulimin e marrëdhënieve ekonomike midis Bullgarisë dhe Shqipërisë.

Një nga pikat kryesore të bisedimeve ishte mundësia e bashkëpunimit rajonal përmes iniciativave në Ballkanin Perëndimor. Kjo do të ndihmojë në promovimin e besimit, stabilitetit, sigurisë dhe konsolidimit të standardeve evropiane për marrëdhëniet në rajone. Energjia, transporti dhe lidhja dixhitale janë të rëndësishme në këtë drejtim.

Biseda shënoi gjithashtu fillimin e një dialogu aktiv për zbatimin e masave konkrete për stimulimin e marrëdhënieve bilaterale. Një nga mundësitë e përshkruara është organizimi i forumeve të biznesit dhe takimeve me partnerë të mundshëm shqiptarë në kontekstin e një forumi biznesi që do të mbahet në shkurt 2020. Zëvendësministri Ivanova theksoi se biznesi bullgar mund të kërkojë mundësi për bashkëpunim me Shqipërinë në sektorin e IT, furnizimin e mallrave nga industria ushqimore si sheqeri, mallrat e konservuar, verërat dhe pijet alkoolike. Ndërmarrjet bullgare mund të gjejnë një vend tregu në sektorët e kimike, farmaceutike, qelqi, tekstili, pajisje elektrike, turizëm dhe më shumë.

Zëvendës Ministri Ivanova gjithashtu prezantoi masat dhe stimulimet specifike që qeveria bullgare po zbaton për të mbështetur dhe inkurajuar investimet. Sipas fjalëve të saj, ato janë një mundësi për të ofruar ndihmë të ekspertëve në fushën e lehtësimit të mjedisit të biznesit dhe rregulloreve të promovimit të investimeve.

Theksi u vu mbi konektivitetin energjetik, transportues dhe digjital të Bullgarisë me Ballkanin Perëndimor.

Biznesi bullgar kërkon mundësi për bashkëpunim me Shqipërinë në sektorin IT, në furnizimet e mallrave të industrisë ushqimore si ëmbëlsira, konserva, verëra, pije alkoolike, theksoi ministrja Ivanova.  Pala bullgare mendon se ndërmarrjet bullgare mund të bëjnë investime në Shqipëri në industrinë kimike, farmaceutike, të tekstileve, të qelqit, në pajisjet elektrike, në turizëm.

Leave a Reply

%d bloggers like this: