Home / Ekonomia / Shkëmbimet tregtare Shqipëri-Kinë, Kina është partneri i tretë i vendit sa u përket importeve

Shkëmbimet tregtare Shqipëri-Kinë, Kina është partneri i tretë i vendit sa u përket importeve

Të dhënat zyrtare nga INSTAT tregojnë se tregtia me Kinën zuri 6,9 përqind të volumit tregtar gjatë vitit 2019, duke bërë Kinën partnerin e tretë tregtar të Shqipërisë sa u përket importeve me 7.4% të totalit. Tregtia mes dy vendeve dominohet nga importet të cilat  në fund të viti të kaluar arritën 59,7 miliardë lekësh me një rritje me 11 përqind me bazë vjetore.

Shifrat e INSTAT tregojnë se importet nga Kina janë rritur ndjeshëm gjatë dy viteve të fundit.

Importet dominohen nga pajisjet elektrike, hidrosanitarë, makineri të cilat përbejnë rreth 40 përqind të totalit me një vlerë mbi 23 miliardë lekë.

Artikujt të gizës dhe çelikut përbejnë grupin e tretë më të importuar me mallra “Made in China” në vend me një vlerë prej 4,1 miliardë lekësh.

Ndërkohë, veshjet që kanë ardhur nga Kina në Shqipëri vitn e kaluar arrin vlerën prej 5,2 miliardë lekësh me një rritje 17 përqind krahasuar me vitin 2018.

Nga ana tjetër importet e plastikës nga Kina përllogariten me një vlerë 2,1 miliardë lekë ose me një rritje vjetore me rreth 13.4% , ndërsa importi i mobiljeve kineze shënoi 2,3 miliardë lekë me një rritje mbi 8% në raport me vitin 2018. Peshë të konsiderueshme në importe zënë edhe Mobileritë, krevatët, dyshekët, llampat dhe pajisjet e ndriçimit.

Leave a Reply

%d bloggers like this: