Home / Ekonomia / Masat ndaj COVID-19/ Lista e plotë e aktiviteteve që do të lejohen të hapen nga dita e hënë

Masat ndaj COVID-19/ Lista e plotë e aktiviteteve që do të lejohen të hapen nga dita e hënë

Hapja do të shoqërohet me protokoll sigurie

Kategori të ndryshme biznesi, duke nisur nga dita e hënë (datë 20 prill) do mund të punojnë lirisht, brenda fashës së përcaktuar 05:00 – 17:30 apo me turne, në kushtet e masave kundër COVID-19.

Ashtu siç paralajmëroi kryeministri Edi Rama një ditë më parë, në faqen e-albania është publikuar lista e të gjitha aktiviteteve që mund të hapen sipas urdhrit të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.

Përveç dyqaneve ushqimore që qëndrojnë hapur që prej fillimit të pandemisë, tashmë do të kenë mundësinë që të hapen edhe ato aktivitete që merren me tregtinë me shumicë të tekstileve, veshjeve dhe këpucëve, tregtinë e pajisjeve elektroshtëpiake, ata të parfumerisë dhe kozmetikës etj.

Hapja e bizneseve duhet të shoqërohet me disa masa. Në portalin e-albania është publikuar edhe protokolli që duhet të ndjekin të gjitha bizneset e hapura.

“Punëdhënësi është përgjegjës për sigurimin e vazhdueshëm të mjeteve të mbrojtjes personale si maska dhe doreza (maskat mund të jenë dhe prej cope dhe të ndërrohen çdo ditë.) Punëdhënësit duhet të sigurojnë përdorimin e maskave dhe dorezave si barrierë fizike për minimizimin e transmetimit të infeksionit COVID-19. Punëdhënësit duhet të hartojnë politika të brendshme të subjektit siç janë mundësim të punës nga shtëpia ose orë fleksible të cilat lejojnë të rritet distanca fizike nga një punonjës në tjetrin ose / dhe krijojnë mundësinë e këtyre punonjësve të jenë në distancë 2 metra nga njëri- tjetri.

Punonjësve t’u kërkohet të aplikojnë larjen e duarve ose përdorimin e dezinfektantëve kur ato janë të ndotura ose pas heqjes së maskës dhe dorezave. Punëdhënësit nuk duhet të lejojnë punonjësit e tyre të përdorin mjetet e njëri- tjetrit dhe postet e ndërsjellta të punës. Punëdhënësit duhet të nxisin punonjësit e tyre për respektimin e praktikave të etikës respiratore, kollitjes e teshtitjes duke përdorur vënien e gropëzës së brrylit përpara gojës dhe hundës.

Punonjësit duhet të respektojnë masat e distancimit social të cilat do të kryhen sipas një plani të vetë bizneseve dhe të theksohet nëse kapaciteti i punëtorëve kalon për sipërfaqe në m2, duke respektuar distancën 2 m, bizneset të punojnë në dy turne sipas orarit të lejuar”, janë disa nga masat.

Për më tepër protokolli i sigurisë ka parashikuar që nëse një punonjës ka shenja klinike të sëmundjes duhet dërguar në shtëpi nga administratori i subjektit. Gjithashtu subjekteve u kërkohet që të minimizohet kontakti mes klientëve dhe punonjësve duke i zëvendësuar takimet fizike me komunikimet online.

Të gjithë administratorët, për të gjitha bizneset në të gjitha këto kategori, duhet të sigurohen që në bizneset përkatëse do të respektohet protokolli i sigurisë dhe duhet t’u lexojnë pronarëve apo punonjësve të tyre, rregullat e përcaktuara nga protokolli, si edhe pasojat penale për shkelësit e tyre.

AKTIVITETE EKONOMIKE TË HAPURA
Lista e aktiviteteve sipas nomenklaturës së aktiviteteve ekonomike,

111 Kultivimi i drithërave (përvec orizit), të bimeve bishtajore dhe
farërave vajore
112 Kultivimi i orizit
113 Kultivimi i perimeve dhe pjepër e shalqi, rrënjore dhe tuberozë
114 Kultivimi i kallamsheqerit
115 Kultivimi i duhanit
116 Kultivimi i bimëve fi broze
119 Kultivimi i bimëve të tjera jo-shumëvjecare
121 Kultivimi i hardhive
122 Kultivimi i frutave tropikale dhe subtropikale
123 Kultivimi i agrumeve
124 Kultivimi i frutave me bërthame dhe frutave me farë
125 Rritja e të tjera pemëve e shkurreve frutore dhe e frutave te thata
126 Rritja e frutave vajore
127 Kultivimi i kulturave për pije
128 Kultivimi i erëzave, bimëve aromatike, farmaceutike dhe
mjekësore
129 Kultivimi i bimëve të tjera shumëvjecare
130 Shumimi i bimëve
141 Rritja e gjedhëve për qumësht
142 Rritja e të tjera gjedhëve dhe buall
143 Rritja e kuajve dhe njëthundrakëve
145 Rritja e dhenve dhe dhive
146 Rritja e derrave
147 Rritja e shpendëve
149 Rritja e kafshëve të tjera
150 Ferma mikse
161 Aktivitete ndihmëse për prodhimin bimor
162 Aktivitete ndihmëse për prodhimet blegtorale
163 Punime të paskorrjes së bimëve
164 Përpunimi i farërave për shumim
170 Gjuetia, zënia me gracka dhe shërbime të lidhura me këto
210 Silvikultura dhe aktivitete të tjera pyjore
220 Shfrytëzimi i pyjeve
230 Mbledhja e produkteve pyjore të egra jo drusore rritur në natyrë
240 Shërbime mbështetëse ndaj pyjeve
311 Peshkimi detar
312 Peshkimi në ujra të ëmbla
321 Akuakultura detare
322 Akuakultura në ujra të ëmbla
510 Nxjerrja e qymyrit
520 Nxjerrja e linjiteve
610 Nxjerrja e naftës bruto
620 Nxjerrja e gazit natyror
710 Nxjerrja e mineraleve hekurore
721 Nxjerrja e mineralit te uraniumit dhe toriumit
729 Nxjerrja e mineraleve të tjera jo-metalore
811 Nxjerrja nga karriera e gurit dekorativ dhe të ndërtimit, gurit
gëlqeror, gipsit, shkumës dhe rrasave
812 Operacionet e nxjerrjes së zhavorrit dhe rërës, nxjerrja e argjilës
dhe kaolinës;
891 Nxjerrja e mineraleve kimike dhe plehërave kimike
892 Nxjerrja e torfave
893 Nxjerrja e kripës
899 Industri të tjera nxjerrëse p.k.t
910 Aktivitete mbështetëse për nxjerrjen e naftës dhe gazit natyror
990 Aktivitete mbështetëse për nxjerrjen e produkteve të tjera nga
nëntoka dhe karrierat
1011 Prodhimi dhe përpunimi i mishit
1012 Prodhimi dhe përpunimi i mishit të shpendëve
1013 Prodhimi i produkteve të mishit dhe mishit të shpendëve
1020 Përpunimi dhe konservimi i peshkut, krustaceve dhe molusqeve
1031 Përpunimi dhe konservimi i patates
1032 Përpunimi i lëngut të frutave dhe perimeve
1039 Proçese të tjera përpunimi dhe konservimi të frutave dhe
perimeve
1041 Përpunimi i vajrave dhe yndyrnave
1042 Prodhimi i margarinës dhe yndyrnave të tjera të ngjashme
1051 Përpunimi i produkteve të qumështit
1052 Prodhimi i akullores
1061 Përpunimi i produkteve të drithrave
1062 Prodhimi i niseshtes dhe produkteve të niseshtes
1071 Prodhimi i bukës; prodhimi pastave të freskëta dhe kekeve
1072 Prodhimi i biskotave dhe galetave; prodhimi i pastave dhe kekëve
të konservuar
1073 Prodhimi i makaronave
1081 Prodhimi i sheqerit
1082 Prodhimi i kakaos, çokollatës dhe ëmbëlsirave
1083 Përpunimi i çajit dhe kafes
1084 Prodhimi i erëzave dhe salcave
1085 Prodhimin e ushqimeve të përgatitura
1086 Përgatitja e ushqimeve të homogjenizuara dhe ushqimeve
dietetike
1089 Prodhimi i produkteve të tjera ushqimore p.k.t
1091 Përpunimi i ushqimeve të përgatitura për kafshët e fermës
1092 Përpunimi i ushqimeve të përgatitura për kafshët shtëpiake
1101 Distilimi, rektifikimi dhe kombinimi i pijeve
1102 Prodhimi i verës nga rrushi
1103 Prodhimi i mushtit dhe verërave të tjera me bazë frutash
1104 Prodhimi i pijeve të tjera të fermentuara të pa distiluara
1105 Prodhimi i birrës
1106 Prodhimi i maltës
1107 Prodhimin e pijeve të tavolinës; prodhimi i ujit mineral dhe
ujërave të tjerë në shishe
1200 Prodhimi i produkteve të duhanit
1310 Përgatitja e fibrave tekstile dhe filatura
1320 Endja e tekstileve
1330 Proçeset përfundimtare të përpunimit të tekstileve
1391 Prodhimi i tekstileve të tjera, pëlhurave të endura dhe thurura
1392 Prodhimi i artikujve tekstile të konfeksionuar, përvec veshjeve
1393 Prodhimi i tapeteve dhe qylymave
1394 Prodhimi i litarëve, spangove dhe rrjetave
1395 Prodhimi i pëlhurave të paendura dhe artikujve të paendur,
përveç veshjeve
1396 Prodhimi i tekstileve të tjera teknikë dhe industrialë
1399 Prodhimi i tekstileve të tjera p.k.t
1411 Konfeksionimi i veshjeve prej lëkure
1412 Konfeksionimi i veshjeve të punës
1413 Konfeksionimi i veshjeve të tjera të jashtme
1414 Konfeksionimi i veshjeve të brendshme
1419 Konfeksionimi i veshjeve të tjera dhe aksesorë
1420 Konfeksionimi i artikujve prej gëzofi
1431 Konfeksionimi i trikotazheve me thyesa
1439 Konfeksionimin e veshjeve të tjera me thyesa
1511 Tanini dhe regjja e lëkurës dhe ngjyrosja e gëzofit
1512 Prodhimi i valixheve, çantave të dorës dhe të ngjashme, pajimeve
të kuajve dhe të tjerë
1520 Prodhimi i këpucëve
1610 Sharrimi dhe zdrukthimi i drurit
1621 Prodhimi i kompesatës, rimesos dhe paneleve të veçanta
1622 Prodhimi i parketeve për dysheme të montuar
1623 Prodhimi i karpentierive të ndërtuesve dhe zdrukthtarive
1624 Prodhimi i konteinerëve prej druri
1629 Prodhimi i produkteve të tjera prej druri; prodhimin e artikujve
prej xunkthi, shporte dhe
1711 Prodhimi i brumit të letrës
1712 Prodhimi i letrës dhe kartonit
1721 Prodhimi i letrës dhe kartonit të zhubrosur dhe amballazhit të
letrës dhe kartonit
1722 Prodhimi i artikujve prej letre me përdorim familjar dhe sanitar,
letrës së tualetit
1723 Prodhimi i letrës së zakonshme të palëvizshme
1724 Prodhimi i letrës së murit
1729 Prodhimi i artikujve të tjerë prej letre dhe kartoni të p.k.t
1811 Shtypshkrimi i gazetave
1812 Të tjera shtypshkrime
1813 Shërbime të para-shtypshkrimit dhe para-komunikimit
1814 Lidhja dhe shërbime të lidhura me të
1820 Riprodhimi i regjistrimeve të mjeteve të komunikimit
1910 Përpunimi i produkteve të furrës së koksit
1920 Përpunimi i produkteve të rafi nerisë së naftës
2011 Prodhimi i gazit industrial
2012 Prodhimi i ngjyruesve dhe pigmenteve
2013 Prodhimi i kimikateve të tjerë me bazë inorganike
2014 Përpunimi i produkteve të tjera kimike me bazë organike
2015 Prodhimi i plehrave kimike dhe komponimeve të azotit
2016 Përpunimi i materialeve plastike në formë primare
2017 Përpunimi i kauçukut sintetik në formë primare
2020 Përpunimi i pesticideve dhe produkteve të tjera agrokimike
2030 Përpunimi i bojrave, vernikëve dhe shtresave të ngjashme, bojë
shkrimi dhe mastiç
2041 Përpunimi i sapuneve dhe detergjenteve, solucioneve të pastrimit
dhe shkëlqimit
2042 Përpunimi i parfumeve dhe solucioneve të tualetit
2051 Përpunimi i eksplozivëve
2052 Përpunimi i ngjitësve
2053 Përpunimi i vajrave esenciale
2059 Përpunimi i produkteve të tjera kimike p.k.t
2060 Përpunimi i fibrave sintetike dhe artificiale
2110 Përpunimi i produkteve farmaceutike bazë
2120 Përpunimi i preparateve farmaceutike
2211 Prodhimi i gomave dhe kamardareve, riveshja dhe rikonstruktimi
i gomave dhe kamardareve
2219 Prodhimi i produkteve të tjerë prej kauçuku
2221 Prodhimi pllakave, fletëve, tubave dhe profileve prej plastike
2222 Prodhimi i mallrave të paketimit prej plastike
2223 Prodhimi i mallrave plastike për ndërtim
2229 Prodhimi i produkteve të tjera plastike
2311 Fabrikimi i qelqit të sheshtë
2312 Dhënia e formës dhe transformimi i qelqit të sheshtë
2313 Prodhimi i qelqit të lugët
2314 Prodhimi i fibrave të qelqit
2319 Prodhimi dhe transformimi i qelqeve të tjera, duke përfshirë
qelqin teknik
2320 Prodhimi i produkteve refraktare
2331 Prodhimi i tullave dhe tjegullave prej qeramike
2332 Prodhimi i tullave, tjegullave dhe produktet e ndërtimit, në argjilë
të pjekur
2341 Prodhimi i artikujve prej qeramike për përdorim shtëpiak dhe
zbukurues
2342 Prodhimi i paisjeve sanitare prej qeramike
2343 Prodhimi i izolatorëve qeramike dhe paisjeve izoluese
2344 Prodhimi i produkteve të tjera qeramike teknike
2349 Prodhimi i produkteve të tjera prej qeramike
2351 Prodhimi i çimentos
2352 Prodhimi i allçisë dhe gëlqeres
2361 Prodhimi i produkteve prej betoni për qëllime ndërtimi
2362 Prodhimi i produkteve prej allçie për qëllime ndërtimi
2363 Prodhimi i betonit të përzier të gatshëm për përdorim
2364 Prodhimi i llaçit
2365 Prodhimi i produkteve me fi brave të çimentuara
2369 Prodhimi i artikujve të tjerë prej betoni, allçie dhe çimento
2370 Thyerja e gurit, dhënia e formës dhe finicioni
2391 Prodhimi i produkteve abrazive
2399 Prodhimi i produkteve minerale jo metalike të p.k.t
2410 Siderurgjia, prodhimi i hekurit dhe çelikut dhe ferroalizheve
2420 Prodhimi i tubave, tubacioneve dhe profi let e lugëta dhe pjesë të
tjera prej çeliku
2431 Tërheqja në të ftohtë e shufrave
2432 Petëzimi në të ftohtë i rripave
2433 Profilizimi në të ftohtë me anë të përkuljes
2434 Trafi limi në të ftohtë i telave
2441 Prodhimi i metaleve të çmuara
2442 Prodhimi i aluminit
2443 Prodhimi i plumbit, zinkut dhe kallajit
2444 Prodhimi i bakrit
2445 Prodhimi i metaleve të tjera jo-ferrike
2446 Përpunimi i metaleve nukleare
2451 Derdhja (fonderia) e gizës
2452 Derdhja (fonderia) e çelikut
2453 Derdhja (fonderia) e metaleve të lehtë
2454 Derdhja (fonderia) e metaleve të tjera jo-ferrike
2511 Prodhimi i strukturave metalike dhe pjesët e strukturave
2512 Prodhimi i dyerve dhe dritareve metalike
2521 Prodhimi i radiatorëve dhe bolierëve për ngrohje qëndrore
2529 Prodhimi i çisternave të tjera, rezervuarëve dhe mbajtësve prej
metali
2530 Prodhimi i gjeneratorëve të avullit, përveç bolierëve me ujë të
ngrohtë për ngrohje qendrore
2540 Prodhimi i armëve dhe municioneve
2550 Farkëtimi, kovaçana, stampimi dhe petëzimi, pluhuri metalurgjik
2561 Trajtimi dhe veshja e metaleve
2562 Instrumentat
2571 Prodhimi i thikave
2572 Prodhimi i kyçeve dhe menteshave
2573 Prodhimi i veglave
2591 Prodhimi i kovave me çikrik prej çeliku dhe mbajtës të tjerë te
ngjashëm
2592 Prodhimi i ambalazheve prej metali të lehtë
2593 Prodhimi i produkteve prej teli, zinxhiri dhe sustë
2594 Prodhimi i dadove dhe bullonave
2599 Prodhimi i produkteve të tjera metalike p.k.t
2611 Prodhimi i bazamentëve elektronikë
2612 Prodhimi i mbajtësve elektronike të loduar
2620 Prodhimi i kompjuterave dhe pjesëve periferike
2630 Prodhimin e pajisjeve të komunikimit
2640 Prodhimi i produkteve elektronikave për konsumatorët
2651 Prodhimi i instrumentave dhe aparateve për matje, verifikim,
kontrolle
2652 Prodhimi i orëve dhe orëve të murit
2660 Prodhimi i pajisjeve rrezatuese, elektromjekësore dhe
elektroterapiste
2670 Prodhimi i instrumentave dhe pajisjeve optike
2680 Prodhimi i mjeteve të komunikimit optike dhe manjetike
2711 Prodhimi i motorëve elektrikë, gjeneratorëve dhe
transformatorëve
2712 Prodhimi i aparaturave të shpërndarjes dhe kontrollit të energjisë
elektrike
2720 Prodhimi i baterive dhe akumulatorëve
2731 Prodhimi i kabllove të fibrave optikë
2732 Prodhimi i telave dhe kabllove të tjerë elektrike dhe elektronikë
2733 Prodhimi i telave transmetues
2740 Prodhimi i paisjeve elektrike të ndriçimit
2751 Prodhimi i aparateve shtëpiakë elektrike
2752 Prodhimi i paisjeve shtëpiake jo-elektrike
2790 Prodhimi i paisjeve të tjera elektrike
2811 Prodhimi i motorëve dhe turbinave, përveç motorët e avionëve,
automjeteve dhe motoçikleta
2812 Prodhimi i paisjeve hidraulike
2813 Prodhimi i pompave dhe kompresorëve të tjerë
2814 Prodhimi i tapave dhe valvolave
2815 Prodhimi i kuzhinetave, ingranazheve, grupeve të ingranazheve
dhe elementët e drejtimit
2821 Prodhimi i furrave, furnaltave dhe aparaturave për djegje
2822 Prodhimi i paisjeve të ngritjes dhe zhvendosjes
2823 Prodhimi i makinerive dhe paisjeve të zyrave, përveç
kompjuterave dhe paisjeve periferike
2824 Prodhimi i veglave portative me motor të inkorporuar
2825 Prodhimi i paisjeve ftohëse dhe ventiluese jo shtëpiake
2829 Prodhimi i makinerive të tjera me përdorim të përgjithshëm të
p.kt.
2830 Prodhimi i makinerive bujqësore dhe pyjore
2841 Prodhimi i instrumentave për punimin e metaleve
2849 Prodhimi i instrumentave të tjerë p.k.t
2891 Prodhimi i makinerive për metalurgjinë
2892 Prodhimi i makinerive për industrinë nxjerrëse dhe ndërtim
2893 Prodhimi i makinerive për përpunimin e ushqimeve, pijeve dhe
duhanit
2894 Prodhimi i makinerive për prodhimin e tekstileve, veshjeve dhe
lëkurëve
2895 Prodhimi i makinerive për prodhimin e letrës dhe kartonit
2896 Prodhimi i makinerive të plastikës dhe kauçukut
2899 Prodhimi i makinerive të tjera me përdorim të përgjithshëm p.k.t
2910 Prodhimi i mjeteve të transportit
2920 Prodhimi i karrocerive për mjetet e transportit: prodhimi i
rimorkiove dhe gjysëm rimorkiove
2931 Prodhimi i pjesëve elektrike dhe elektronike për mjetet e
transportit dhe motorët e tyre
2932 Prodhimi i pjesëve dhe aksesorëve të tjerë për mjetet e
transportit dhe motorët e tyre
3011 Ndërtimi i anijeve dhe strukturave lundruese
3012 Ndërtimi i barkave të argëtimit dhe sportive
3020 Prodhimi i lokomotivave dhe mjetet mbështetëse të transportit
hekurudhor
3030 Prodhimi i avioneve dhe pjesëve që lidhen me to
3040 Prodhimi i mjeteve luftarake të ushtrisë
3091 Prodhimi i motoçikletave
3092 Prodhimi i biçikletave dhe karrocave të invalidëve
3099 Prodhimi i paisjeve të tjera të transportit p.k.t.
3101 Prodhimi i mobiljeve të zyrave dhe dyqaneve
3102 Prodhimi i mobiljeve të kuzhinës
3103 Prodhimi i dyshekëve
3109 Prodhimi i mobiljeve të tjera
3211 Prerja e monedhave
3212 Prodhimi i stolive të çmuara dhe artikuj të lidhur me to
3213 Prodhimi i stolive imitacion dhe artikuj të ngjashëm me to
3220 Prodhimi i instrumentave muzikorë
3230 Prodhimi i artikujve të sportit
3240 Prodhimi i lojrave dhe lodrave
3250 Prodhimi i instrumentave dhe pajisjeve mjekësore dhe dentare
3291 Prodhimi i fshesave dhe furçave
3299 Industri të tjera p.k.t
3311 Riparimi i produkteve metalike të fabrikuara
3312 Riparimi i makinerive
3313 Riparimi i pajisjeve elektronike dhe optike
3314 Riparimi i paisjeve elektrike
3315 Riparimi dhe mirëmbajtja e anijeve dhe barkave
3316 Riparimi dhe mirëmbajtja e avioneve dhe mjeteve të hapësirës
3317 Riparimi dhe mirëmbajtja e pajisjeve të tjera të transportit të p.k.t
3319 Riparimi i paisjeve të tjera p.k.t.
3320 Instalimi i makinerive dhe pajisjeve industriale
3511 Prodhimi i energjisë elektrike
3512 Transmetimi i energjisë elektrike
3513 Shpërndarja e energjisë elektrike
3514 Tregtia e energjisë elektrike
3521 Prodhimi i gazit
3522 Shpërndarja e lëndëve djegëse të gazta nëpërmjet tubacioneve
3523 Tregtia e gazit nëpërmjet tubacioneve
3530 Furnizimi me avull dhe ajër të kondicionuar
3600 Grumbullimi, trajtimi dhe furnizimi me ujë
3700 Ujrat e zeza
3811 Grumbullimi i mbetjeve jo të rrezikshme
3812 Grumbullimi i mbetjeve të rrezikshme
3821 Trajtimi dhe heqja e mbetjeve jo të rrezikshme
3822 Trajtimi dhe heqja e mbetjeve të rrezikshme
3831 Çmontimi i pjesëve të shkatërruara
3832 Rikuperimi i materialeve
3900 Shërbime të tjera të pastrimit e të menaxhimit të mbetjeve
4110 Ndërtimi i ndërtesave rezidenciale dhe jo rezidenciale
4120 Ndërtimi i ndërtesave rezidenciale e jo rezidenciale
4211 Ndërtimi i rrugëve dhe autostradave
4212 Ndërtimi i hekurudhave mbi dhe nën tokësore
4213 Ndërtimi i urave dhe tuneleve
4221 Ndërtimi i veprave të tubacioneve e kanalizimeve
4222 Ndërtimi i veprave të shërbimit komunal për energjinë elektrike
dhe telekomunikacione
4291 Ndërtimi i veprave ujore
4299 Ndërtimi i veprave të tjera të inxhinerisë civile p.t.k.
4311 Punime për prishje
4312 Përgatitja e kantjerit të ndërtimit
4313 Shpime
4321 Instalime elektrike
4322 Punime hidraulike, instalime të ngrohjes dhe kondicionimit të
ajrit
4329 Instalime të tjera elektrike
4331 Punime suvatimi
4332 Punime montimi
4333 Punime për veshjen e dyshemeve dhe mureve
4334 Lyerja dhe vendosja e xhamave
4339 Punime të tjera përfundimtare dhe finicioni të ndërtesave
4391 Punime të çatisë
4399 Të tjera punime të specializuara ndërtimi
4511 Tregtia e veturave dhe automjeteve me fuqi motorike të vogël
4519 Tregtia e automjeteve të tjerë
4520 Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve (përfshirë gomisteritë)
4531 Tregtia me shumicë e pjesëve dhe aksesorëve të automjeteve
4532 Tregtia me pakicë e pjesëve dhe aksesorëve të automjeteve
4540 Shitja, mirëmbajtja dhe riparimi i motorcikletavbe dhe pjesëve
dhe aksesorëve të tyre
4611
Aktivitete të ndërmjetësimit për shitjen e lëndëve të para
bujqësore si kafshëve të gjalla, lëndë e parë tekstile si dhe mallra
gjysëm te gatëshme
4612 Aktivitete të ndërmjetësimit për shitjen e karburantit,
mineraleve, metaleve dhe kimikateve industriale
4613 Aktivitete të ndërmjetësimit për shitjen e lëndës drusore dhe
materialeve të ndërtimit
4614 Aktivitete të ndërmjetësimit për shitjen e makinerive, pajisjeve
industriale, anijeve dhe avionëve
4615 Aktivitete të ndërmjetësimit për shitjen e mobiljeve mallrave
shtëpiakë, artikuj elektronikë dhe hekurishte
4616 Aktivitete të ndërmjetësimit për shitjen e tekstileve, veshjeve,
peliçeve, këpucëve, dhe artikujve prej lëkure
4617 Aktivitete të ndërmjetësimit për shitjen e mallrave ushqimorë,
pijeve dhe duhanit
4618 Aktivitete të ndërmjetësimit të specializuar për shitjen e
produkteve të veçantë ose grupe produktesh p.k.t.
4619 Aktivitete të ndërmjetësimit për shitjen e një varieteti mallrash
4621 Tregtia me shumicë e drithrave, duhanit të papërpunuar, farërave
dhe ushqimit të kafshëve
4622 Tregtia me shumicë e luleve dhe bimëve
4623 Tregtia me shumicë e kafshëve
4624 Tregtia me shumicë e gëzofi t e lëkurës
4631 Tregtia me shumicë e frutave dhe perimeve
4632 Tregtia me shumicë e mishit dhe produkteve të mishit
4633 Tregtia me shumicë e produkteve bulmetore, vezëve, dhe vajit të
gatimit dhe yndyrnave
4634 Tregtia me shumicë e pijeve.
4635 Tregtia me shumicë e produkteve të duhanit
4636 Tregtia me shumicë e sheqerit dhe çokollatës dhe ëmbëlsirave
4637 Tregtia me shumicë e kafes, çajit. kakaos dhe erëzave
4638 Tregtia me shumicë e artikujve të tjerë të specializuar ushqimorë,
përfshirë peshkun, krustacet dhe moluskët
4639 Tregtia me shumicë jo e specializuar e artikujve ushqimorë, pije
dhe duhan
4641 Tregtia me shumicë e tekstileve
4642 Tregtia me shumicë e veshjeve dhe këpucëve
4643 Tregtia me shumicë e pajisjeve elektroshtëpiake dhe radio e
televisorë
4644 Tregtia me shumicë e porcelaneve, qelqurinave dhe lëndëve të
pastrimit të tyre
4645 Tregtia me shumicë e artikujve të parfumerisë dhe kozmetikës
4646 Tregtia me shumicë e artikujve farmaceutike
4647 Tregtia me shumicë e mobiljeve, qylymave dhe pajisjeve të
ndricimit
4648 Tregtia me shumicë e orëve dhe bizhuterive
4649 Tregtia me shumicë e artikujve të tjerë shtëpiakë
4651 Tregtia me shumicë e kompjuterave, pajisjeve periferike të
kompjuterave dhe programeve
4652 Tregtia me shumicë pajisjeve elektronike dhe të
telekomunikacionit dhe pjesëve të tyre
4661 Tregtia me shumicë e makinerive bujqësore, pajisjeve dhe pjesëve
4662 Tregtia me shumicë e veglave të makinerive
4663 Tregtia me shumicë makinerive të minierave, ndërtimit, dhe për
punime inxhinjerike
4664 Tregtia me shumicë makinerive të industrisë tekstile dhe të
makinerive qepëse e thurëse
4665 Tregtia me shumicë të mobiljeve të zyrës
4666 Tregtia me shumicë e makinerive dhe pajisjeve të tjera të zyrës
4669 Tregtia me shumicë e makinerive, pajisjeve dhe pjesëve p.k.t
4671 Tregtia me shumicë të lëndëve djegëse të ngurta, të lëngëta ose të
gazta dhe produkteve të lid hur me to
4672 Tregtia me shumicë e metaleve dhe mineraleve
4673 Tregtia me shumicë e drurit, materialeve të ndërtimit dhe
pajisjeve hidrosanitare
4674 Tregtia me shumicë e pjesëve elektronike, pajisjeve hidraulike
dhe të ngrohjes dhe pjesëve të tyre
4675 Tregtia me shumicë e produkteve kimikë
4676 Tregtia me shumicë e produkteve të tjerë ndërmjetës
4677 Tregtia me shumicë e mbeturinave dhe skrapit
4690 Tregtia me shumicë jo e specializuar
4711 Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuar me mbizotërim
ushqimor, pije dhe duhan
4721 Tregtia me pakicë e frutave dhe perimeve në dyqane të
specializuara
4722 Tregtia me pakicë e mishit dhe prodhimeve të mishit në dyqane të
specializuara
4723 Tregtia me pakicë të peshkut, krustaceve dhe molusqeve në
dyqane të specializuara
4724
Shitja me pakicë e bukës, ëmbëlsirave, produkteve prej mielli
dhe produkteve sheqeri në dyqane të specializuara (vetëm për
shërbim take away dhe delivery)
4725 Tregtia me pakicë e pijeve në dyqane të specializuara
4726 Tregtia me pakicë e produkteve të duhanit në dyqane të
specializuar
4729 Tregtia me pakicë të produkteve të tjera ushqimorë në dyqane të
specializuara
4730 Tregtia me pakicë e karburantit për automjete në dyqane të
specializuar
4741 Tregtia me pakicë e kompjuterave, njësive periferike dhe
softweare në dyqane të specializuara
4752 Tregtia me pakicë e pjesëve elektronike, bojrave dhe xhamit në
dyqane të specializuara
4754 Tregtia me pakicë e pajisjeve elekroshtëpiake në dyqane të
specializuara (Përveç makinave qepëse për përdorim shtëpiak
4761 Tregtia me pakicë e librave në dyqane të specializuara
4762 Tregtia me pakicë e gazetave dhe artikuj shkrimorë në dyqane të
specializuara
4773 Shitja e përgatitja e artikujve farmaceutike në dyqane të
specializuara
4774 Tregtia me pakicë e artikujve ortopedikë dhe mjeksorë në dyqane
të specializuara
4775 Tregtia me pakicë e artikujve kozmetikë dhe të tualetit në dyqane
të specializuara
4781 Tregtia me pakicë në tenda dhe tregje të produkteve ushqimorë,
pijeve dhe duhanit
4791
Tregtia me pakicë me porosi me mail ose nëpërmjet internetit
(Përjashtohen shitjet përmes një demostruesi ose një person I
shitjeve
4920 Transporti hekurudhor i mallrave
4941 Transporti rrugor i mallrave
4942 Shërbime të lëvizëshme
4950 Transporti me tubacion
5020 Transporti ujor detar dhe bregdetar i mallrave
5030 Transporti ujor i pasagjerëve në ujra të brendshme
5040 Transporti ujor i mallrave në ujra të brendshme
5121 Transporti ajror i mallrave
5210 Magazinimi dhe ruajtja
5221 Shërbime të ndryshme ndaj transportit tokësor
5222 Shërbime të ndryshme ndaj transportit ujor
5223 Shërbime të lidhura me transportin ajror
5224 Dorëzimi i ngarkesës
5229 Aktivitete të tjera mbështetëse të transportit
5310 Aktivitete të postave me detyrimin e shërbimit të përgjithshëm
5320 Aktivitete të tjera postare dhe të korierës
5510 Hotele dhe struktura të ngjajshme
5520 Akomodime për pushime dhe të tjera akomodime kolektive
5530 Hapesirat per kampinge dhe për parqe, për çadra ose rulota
argëtimi
5590 Akomodime të tjera
5610 Shërbim ushqimor i lëvizshëm
5621 Katering me porosi I cili duhet te sherbehet vetem tahe away ose
delivery
5629
Aktivitetet e shërbimeve ushqimore të tjera (pëjashtohen baret
dhe restorantet dhe lejohen të gjitha subjektet të cilat tregtojnë
ushqim të shpejtë (fast food ose byrektore) i cili duhet të
shërbehet vetëm take away ose delivery)
5811 Publikimi i librave
5812 Publikimi i listave të adresave postare
5813 Publikimi i gazetave
5814 Publikimi i revistave dhe periodikëve
5819 Aktivitete të tjera publikimi
5821 Publikimi i lojrave kompjuterike
5829 Publikimi i programeve të tjera
5911 Filma, video dhe aktivitete të prod himit të programeve televizivë
5912 Post-produksioni i fi lmave kinematografi kë, të videove dhe
programeve televizivë
5913 Aktivitetet të shpërndarjes së fi lmave, videove dhe programeve
televizivë
5914 Aktivitete të projeksionit të fi lmave
6010 Transmetimi i programeve radiofonike
6020 Aktivitete të programacionit dhe transmetimit televiziv
6110 Aktivitete të telekomun ikacioneve (wired)
6120 Aktivitete telekomunikacionit pa tel (wireless)
6130 Telekomunikacioni me satelit
6190 Aktivitete të tjera të telekomunikacionit
6201 Aktivitete të programimit informatik
6202 Aktivitete të këshi l limeve informatike
6203 Aktivitete të menaxhimit të instalimeve informatike
6209 Shërbime të tjera të teknologjisë së informacionit
6311 Përpunimi i të dhënave, aktivitete mbajtëse (hosting) të
informacioni dhe aktivitete të lidhura me to
6312 Portat web
6391 Aktivitete të agjensive të lajmeve
6399 Shërbime të tjera informacioni p.k.t
6411 Aktiviteti i bankës qëndrore
6419 Ndërmjetësime te tjera financiare
6420 Aktivitete të kompanive hollding
6430 Truste, fonde dhe njesi te ngjashme financiare
6491 Leasing (Qiramarrja financiare)
6492 Aktivitete të tjera garantimit te kredise
6499 Ndërmjetësime te tjera financiare, përveç sigurimit dhe fondeve
te pensionit, p.k.t
6511 Sigurimi i jetës
6512 Sigurime jo jetesore
6520 Risigurimi
6530 Financimi i Pensioneve
6611 Administimi i tregjeve fi nanciare
6612 Aktivitete sigurimit dhe kontratave të të mirave
6619 Aktivitete ndihmëse të ndërmjetësimit financiar, përvec sigurimit
dhe financimit pensioneve p.k.t
6621 Vlerësimi i riskut dhe dëmit
6622 Aktivitete të agjentëve të sigurimit dhe komisionerëve
6629 Të tjera aktivitete ndihmëse të sigurimeve dhe financimit të
pensioneve
6630 Manaxhimi i fondeve
6810 Blerja dhe shitja e pasurive të paluajtshme në pronësi të vet
6820 Dhënia me qira dhe funksionimi i pasurive të paluajtshme të veta
ose të marra me qira (përjashtuar qendrat tregtare)
6831 Agjencitë e pasurive të paluajtshme
6832 Menaxhimi i pasurive të paluajtshme me pagesë ose kontratë
6910 Aktivitete juridike
6920 Aktivitete të llogarive, mbajtjes së llogarive dhe aktivitete
auditimi; konsulencë për taksat
7010 Aktivitete të drejtimit të ndërmarrjeve
7021 Aktivitete të marëdhenieve publike dhe të komunikimit
7022 Aktivitete të këshillimit për biznes dhe këshilla të tjera për
manaxhimin
7111 Aktivitete arkitekturore
7112 Aktivitete inxhinjerike dhe konsulenca teknike të lidhura me to
7120 Testimet dhe analizat teknike
7211 Kërkimet dhe zhvillimet eksperimentale në bioteknologji
7219 Kërkime të tjera dhe zhvillime eksperimentale në shkencat
natyrore dhe inxhinjeri
7220 Kërkime dhe zhvillime eksperimentale në shkencat shoqërore dhe
humane
7311 Agjenci publiciteti
7312 Shërbime të përfaqësimit të med iave
7320 Studimi i tregut dhe sondazhet
7410 Aktivitete të specializuara skicimi
7420 Aktivitete fotografike
7430 Aktivitete përkthimi dhe interpretimi
7490 Të tjera aktivitete profesionale, shkencore dhe teknike p.k.t
7500 Aktivitete Veterinare
7711 Dhënia me qira dhe hua e mjeteve të transportit
7712 Dhënia me qira dhe hua e kamionëve
7721 Dhënia me qira dhe hua e pajisjeve të kohës së lirë dhe mallra
sportive
7722 Dhënia me qira e video-tapes dhe disqeve
7729 Dhënia me qira dhe hua e sendeve personale dhe e orendive
shtëpiake të papërfshira
7731 Dhënia me qira dhe hua e makinerive bujqësore dhe pajisjeve
7732 Dhënia me qira dhe hua e makinerive dhe pajisjeve të ndërtimit e
të punimeve inxhinjerike
7733 Dhënia me qira dhe hua e makinerive dhe pajisjeve të zyrës
(përfshirë kompiuterat)
7734 Dhënia me qira dhe hua e pajisjeve të transportit të ujit
7735 Dhënia me qira dhe hua të pajisjeve të transportit ajror
7739 Dhënien me qira dhe hua të makinerive dhe pajisjeve të tjera dhe
mallrave të prekshëm të papërfshira
7740 Dhënia me qira e të mirave jo-financiare të patrupëzuara
7810 Aktivitete të agjencive të punësimit
7820 Agjensi të punësimit të përkohshëm
7830 Sigurimi i burimeve njerëzore dhe menaxhimi i funksioneve të
burimeve njerëzore
7911 Aktivitete të agjencive të udhëtimit
7912 Aktivitete të operatorëve turistikë
7990 Të tjera aktivitete shërbimi për rezervim
8010 Aktivitete private sigurimi
8020 Aktivitete të shërbimeve të sigurimit
8030 Aktivitete hetimi
8110 Aktivitete të kombinuara për mbështetjen e strukturave
8121 Pastrimi i përgjithshëm i ndërtesave
8122 Aktivitete të tjera pastrimi të ndërtesave dhe pastrimi i objekteve
industriale
8129 Aktivitete të tjera pastrimi të pa përfshira
8130 Aktivitete shërbimi të mirëmbajtjes dhe kujdesit të shesheve
8211 Aktivitete të kombinuara te shërbimit të administrimit të zyrave
8219 Fotokopjim, përgatitje dokumentash dhe të tjera aktivitete
mbështetëse të specializuara të zyrave
8220 Aktivitete të qendrave telefonike (call center)
8230 Organizatorë të konferencave dhe panaireve
8291 Aktivitete të agjencive të mbledhjes së dokumentacionit dhe zyra
krediti
8292 Aktivitete paketimi
8299 Aktivitete të tjera shërbimi mbështetëse për bizneset p.k.t
8411 Aktivitete të administratës së përgjithshme publike
8412 Aktivitete të organizmave drejtuese për shëndetin, arsimimin,
kulturrën dhe të tjera shërbime sociale, përvec sigurimit social
8413 Aktivitete të organ izmave drejtuese për aktivitetin ekonomik
8421 Punët e jashtme
8422 Aktivitete të mbrojtjes
8423 Drejtësi dhe aktivitete juridike
8424 Aktivitete të rendit publik dhe sigurimit
8425 Aktivitete shërbimi kundra zjarrit
8430 Aktivite të sigurimi të detyrueshëm
8610 Aktivitete të spitaleve
8621 Aktivitete të mjekëve të përgjithshëm
8622 Aktivitete të mjekëve të specializuar
8690 Të tjera aktivitete të shëndetit
8710 Aktivitete të qendrave të kujdesit infermieror
8720 Aktivitete të qendrave të kujdesit për prapambetjet mendore,
shëndetit mendor dhe abuzimit me substanca narkotike
8730 Aktivitete qend rave të kujdesi shëndetësor për të moshuarit dhe
personave me paaftësi
8790 Aktivitete të qendrave të tjera kujdesit p.k.t.
8810 Aktivitete të kujdesit social pa akomodim për të moshuar dhe të
paaftë
8891 Aktivitete të kujdesit ditor të fëmijëve
8899 Aktivitete të tjera të kujdesit sociale pa akomodim p.k.t.
9411 Aktivitetet e shoqatave e organizimeve ekonomike dhe
punëdhënësve
9412 Aktivitet e shoqatave profesionale
9420 Aktivitetet e sindikatave të të punësuarve
9491 Aktivitetet e organizatave fetare
9492 Aktivitete të organizatave politike
9499 Aktivitete të organizatave të tjera p.k.t
9511 Riparimi i kompjuterave dhe paisjeve periferike
9512 Riparimi i paisjeve të komunikimit
9521 Riparimi i paisjeve elektronike të konsumit
9522 Riparimi i paisjeve elektroshtëpiake dhe paisjeve për shtëpi dhe
të kopshtarisë
9523 Riparimi i këpucëve dhe artikujve prej lëkure
9524 Riparimi i mobiljeve dhe orendive shtëpiake
9525 Riparimi i orëve, orëve të murit dhe bizhuterive
9529 Riparimi i artikujve personal dhe familjar p.k.t
9601 Larja dhe pastrimi i tekstileve dhe produkteve prej gëzofi
9603 Shërbime funerale dhe aktivitete të lidhura me to
9700 Aktivitete të familjeve si punëdhënës të personelit shtëpiak
9810 Aktivitete të prodhimit të mallrave të pandryshueshme të
familjeve për përdorim të vet
9820 Aktivitete prodhimit të shërbimeve të pandryshueshme të
familjeve për përdorim të vet
9900 Aktivitete të organizatave dhe organizmave ndërkombëtare

Leave a Reply

%d bloggers like this: