Home / Ekonomia / Komisioni Europian, 180 milionë euro kredi për Shqipërinë me kushte të buta për zbutjen e krizës

Komisioni Europian, 180 milionë euro kredi për Shqipërinë me kushte të buta për zbutjen e krizës

Komisioni Europian propozon 3 miliardë euro ndihmë makrofinanciare për të mbështetur dhjetë vende, mes të cilëve edhe Shqipëria, në kufizimin e pasojave ekonomike të pandemisë #coronavirus.

“Ndihma e BE-së për Shqipërinë në kohën e #COVID19 shënon një tjetër hap me rëndësi. Përveç ndihmës së mëparshme, Komisioni Europian propozon të alokojë 180 milione euro për Shqipërinë në formën e kredive me kushte shumë të favorshme për të ndihmuar në mbrojtjen e qytetarëve dhe zbutjen e pasojave negative socio-ekonomike.” – tha Ambasadori i Bashkimit Europian, Luigi Soreca.

Sipas Njoftimit zyrtar, Komisioni ka miratuar një propozim për një paketë të ndihmës makrofinanciare prej 3 miliardë eurosh (MPJ) për dhjetë partnerë të zgjerimit për t’i ndihmuar ata të kufizojnë ndikimin ekonomik të pandemisë koronavirus.

Ky propozim është reagimi i fuqishëm dhe i synuar i BE-së për të mbështetur përpjekjet e vendeve partnere në trajtimin e pandemisë së koronavirusit. Ajo përfaqëson një demonstrim të rëndësishëm të solidaritetit të BE me këto vende në një kohë të një krize të paparë. Propozimi, pas një vlerësimi paraprak të nevojave për financim, parashikon që fondet e MPJ-së të shpërndahen si më poshtë: Republika e Shqipërisë (180 milion €), Bosnja dhe Hercegovina (250 milion €), Gjeorgjia (150 milion €), Mbretëria e Jordanit (200 milion €), Kosova (100 milion €), Republika e Moldavisë (100 milion €), Mali i Zi (60 milion €), Republika e Maqedonisë së Veriut (160 milion €), Republika e Tunizisë (€ 600 milion) dhe Ukraina (1.2 miliardë €).

Fondet e MPJ do të vihen në dispozicion për 12 muaj në formën e kredive me kushte mjaft të favorshme për t’i ndihmuar këto vende të mbulojnë nevojat e tyre të menjëhershme, urgjente të financimit. Së bashku me mbështetjen e Fondit Monetar Ndërkombëtar, fondet mund të kontribuojnë në forcimin e stabilitetit makroekonomik dhe krijimin e hapësirës për të lejuar që burimet të ndahen për mbrojtjen e qytetarëve dhe zbutjen e pasojave negative socio-ekonomike të pandemisë koronavirus. Ky instrument mbetet gjithashtu i disponueshëm për vendet e tjera që kanë vështirësi në bilancin e pagesave.

Leave a Reply

%d bloggers like this: