Home / Ekonomia / FED Invest: E thëna pas një viti, një bilanc i fortë dhe rezultate financiare pozitive

FED Invest: E thëna pas një viti, një bilanc i fortë dhe rezultate financiare pozitive

Cilido që largohet, ndaj tij nuk arohet analiza dhe domosdoshmëria për ecjen e mëtejshme te kohët që vazhdojnë. I takojnë vitet e shumta në realizim të këtij institucioni. Fakt është se me domosdoshmërinë vjetore  ka zhvilluar  punimet  Asambleja e  Përgjithëshme Vjetore e Shoqërisë –Kursim-Kreditit “FED invest”.

Natyrisht, gjatë punimeve nga mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme është cilësuar sipas njoftimit, momenti ku delegatët kanë shkëmbyer idetë dhe mendimet e tyre.  Ajo që cilësohet si fakt qëndron  dhe te diskutimi  rreth arritjeve dhe sfidave të reja të Institucionit, pra marrja e  vendimeve sipas detyrimeve ligjore dhe statutore, ku shënohet dhe miratimi objektivave  strategjike për të ardhmen e FED invest.

E shënuara qëndron në faktin se Asambleja e Përgjithshme e 2020-s  është e shtata e këtij viti. Cka zgjerohet dhe më në saktësi, Asambleja e Përgjithshme është autoriteti më i lartë vendimmarrës dhe demokratik, ku të gjithë anëtarët kanë të drejtën e votës, sipas parimit një anëtar një votë. Baza ligjore është Ligji “Për SHKK-të dhe Unionet e tyre“, Nr. 52/2016, neni 20 e vijues, Statuti, si dhe Kodi i Qeverisjes në SHKK FED invest.

E shoqëruar në teritorin e vendit e mban të paharuarën dhe natyrisht kujdesin për mos prekjen me të.  Ndaj për shkak të pandemisë shkaktuar nga Covid-19, në zbatim të kërkesave të autoriteteve për distancimin fizik dhe kushtet e higjenizimit, si dhe për të minimizuar në maksimum efektet negative që mund të sillte situata, u përshtat zhvillimi i Asamblesë Vjetore, duke përdorur kanalet digjitale në dispozicion dhe konkretisht platformën abaonline.al.

Kjo Asamble pati një pjesëmarrje mbi 90% me përfaqësues nga të gjitha degët në vend, si dhe të ftuar të tjerë.

Përkushtuar si një Institucion kooperativë, FED invest vazhdon të jap kontribut të rëndësishëm në zhvillimin e ekonomisë së vendit dhe rritjen e mirëqenies së anëtarëve të tij. Slogani cilëson “Gjithmonë financë sociale” mbart ndërvite histori suksesi të njerëzve që besuan, si partnerin e tyre financiar dhe u rritën bashkë me të. FED invest  prezanton një bilanc të fortë dhe rezultatete financiare në përmirësim të vazhdueshëm, ka krijuar bindshëm markën e vet, mbështëtur në anëtarë të kënaqur nga shërbimet dhe produktet që ofrohen.

A.S.

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: