Home / Kronika / Ngushtohet lista! Këto janë 39 garuesit për FBI-në shqiptare, ende dy ‘pengesa’ pa kaluar/JA EMRAT

Ngushtohet lista! Këto janë 39 garuesit për FBI-në shqiptare, ende dy ‘pengesa’ pa kaluar/JA EMRAT

Njoftimi i bërë nga BKH:

Komisioni i Përzgjedhjes në datë 19.11.2020, mbylli Fazën e Intervistës dhe përzgjedhjes së kandidatëve, për fazat e mëtejshme të konkurrimit. 

Për të parë listën me kandidatët e kualifikuar, shikoni listën e kandidatëve që gjendet në LINK 1, bashkëlidhur. Kandidatët e kualifikuar janë të renditur sipas numrit rendor nga 1 deri 39.

Kandidatët e kualifikuar, do të plotësojn deklaratën e pasurisë dhe  interesave private e kandidatit për pozicione të ndryshme në institucionet e sistemit të drejtësisë, që gjendet në LINK 2, bashkëlidhur.

Deklarata e pasurisë, e plotësuar, do të dërgohen të skanuara, me e-mail, në adresën bkh.aplikim@spak.al, jo më vonë se data, 02.12.2020.

Kandidatët e kualifikuar, do ti nënshtrohen Testit të Poligrafit. Vendi, data dhe ora e zhvillimit të Testit të Poligrafit dhe udhëzime të hollesishme do të njoftohen në datën 02 Dhjetor 2020, në ëebsite-in e BKH-së, (BKH.al)

Faza e Intervistës u zhvillua nën vëzhgimin dhe monitorimin e Komisionit Ndërkombëtar të Ekspertëve, të caktuar nga misionet e Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Europian në Shqipëri.

Falenderojmë gjithë aplikantët që shprehën vullnetin për të marrë pjesë në këtë konkurrim.

Lista: 

LISTA PËRFUNDIMTARE E REZULTATEVE TË FAZËS SË INTERVISTËS
 NË KËTË  FAZË JANË KUALIFIKUAR KANDIDATËT NGA NUMËRI 1 DERI NË NUMËRIN 39.
Nr Rendor MBIEMER EMER Sipas Pikeve
1 Vorfi Ingri 30
2 Gurguri Samet 29
3 Sinani Alsaed 28
4 Myftiu Olivia 28
5 Kupe Kridis 27
6 Hasalla Armand 26
7 Cani Kejvin 26
8 Duka Anisa 25
9 Lani Orald 25
10 Halilaj Bledar 23
11 Drishti Greta 23
12 Muca Kelti 23
13 Cuka Sajmir 23
14 Rapce Astrit 22
15 Kaloshi Eduart 22
16 Ago Indrit 22
17 Hoxha Irena 21
18 Shkalla Mikeljan 21
19 Bello Nikolin 21
20 Velaj Vjollca 21
21 Rrustemaj Bislim 20
22 Nanogjoka Bora 20
23 Strelca Bledar 19
24 Lleshi Uskana 19
25 Mesi Besnik 18
26 Balla Endri 18
27 Tema Erjon 18
28 Nushi Lindita 18
29 Cani Ramadan 18
30 Lapa Renato 18
31 Noga Alvaro 17
32 Xhabrahimi Nerta 17
33 Shkarpa Stela 17
34 Shima (Balla) Alketa 16
35 Treska Elvis 16
36 Zenelaj Ervin 16
37 Dauti Florenc 16
38 Dervishi Loris 16
39 Çekrezi Algert 15

Leave a Reply

%d bloggers like this: