Home / Ekonomia / FED invest, partner i projektit “Ndërtimi i bazës së njohurive për ndërmarrjet mikro dhe të vogla”-SKILLS4MSEs

FED invest, partner i projektit “Ndërtimi i bazës së njohurive për ndërmarrjet mikro dhe të vogla”-SKILLS4MSEs

FED invest, institucioni më  i rëndësishëm i mikrokredisë në vënd  është  partner i projektit “Ndërtimi i bazës së njohurive për ndërmarrjet mikro dhe të vogla”-SKILLS4MSEs

FED invest është pjesë e projektit të përbashkët “Ndertimi i bazes se njohurive për ndërmarrjet mikro dhe të  vogla” Skills4MSEs. Organizuesi i trajnimit është FED invset. Trajnimi do të kryhet më datë 10 maj 2021. Trajnimi do të organizohet në platformën ZOOM Online.

Qëllimi kryesor i këtij projekti është  zhvillimi i një strukture ndërkufitare të integruar për ofrimin e shërbimeve të zhvillimit të biznesit dhe mjeteve të tjera mbështetëse për ndërmarrjet e vogla dhe shumë të vogla, ekzistuese apo potenciale në formë elektronike dhe fizike, me fokus në:

  • Aſtësitë themelore të sipërmarrjes
  • Aſtësi komunikimi
  • Aſtësi teknologjike

Për më shumë infomacion ju lutem kontaktoni në adresën e emailit info@fedinvest.al ose në numrin e celularit 069 70 60000.

Ky projekt financohet nga fondet e Bashkimit Europian në kuader te programit.

ʺInterreg Balkan-Mediterraneanʺ Skills4MSEs me kohëzgjatje deri në fund të vitit 2021 në të gjitha zonat ku FED invest operon.

Leave a Reply

%d bloggers like this: