Home / Parlamentare / Këshilli për Rregulloren, Mandatet dhe Imunitetin rrëzon kërkesën e PD-së për mandatin e Valentina Leskaj
Zyrat e Kuvendit te Shqiperise

Këshilli për Rregulloren, Mandatet dhe Imunitetin rrëzon kërkesën e PD-së për mandatin e Valentina Leskaj

Këshilli për Rregulloren, Mandatet dhe Imunitetin kryesuar nga kryetari i Kuvendit, Ilir Meta, ka shqyrtuar sot kerkesën e grupit parlamentar të PD-së, për heqjen e mandatit të deputetes Valentina Leskaj, me pretendimin se ka shkelur Kushtetutën duke u bërë pjesë e konfliktit të interesit.

Përfaqësuesi i grupit parlamentar të PD-së, Arben Ristani, bëri kërkesë për heqjen e mandatit të deputetes, Valentinal Leskaj, duke sjellë argumentimin e tij ligjor. “Siç është bërë publike një nga djemte e deputetes Leskaj ka përfituar nga pasuria publike me koncesion në një segmet të hekurudhës shqiptare. Tashme rasti është berë publik, ndërsa djali tjetër me 4 nëntor 2014 në Ministrinë e Buqësisë ka përfituar miliona lekë . Po keshtu edhe me datë  11 qershor 2015, ka përfituar bonus nga Ministria e Bujqesisë. Të dyja keto kontrata jane të lidhura me institucione shtetërore dhe para publike. Sipas kushtetutës nenit 70 të saj deputetët nuk mund të ushtrojnë  asnjë detyre tjetër shtetërore dhe çdo rast i papajtueshmërisë dënohet me ligj.  Po kështu neni 71 i kushtetutës ndalon lidhjen e kontratën apo nënkontratë me institucionet publike. Menjëherë pas denoncimit të PD-së djemte e  deputetes Leskaj kanë shitur kontratat.  Për këto prova ne mendojmë se deputetja është në konflikt interesi dhe mandati i deputetes Valentina Leskaj duhet të mbarojë”, tha Ristani në kërkesën në emër të grupit të PD-së.

Avokati i deputetes Valentinaj Leska, Artan Hajdari,  argumentoi se “ në cilësine mbrojtësit të deputetes Leskaj ne kemi paraqitur parashkresën tonë dhe argumetat tona, se pretendimet e paraqitura nga Grupi Parlametar i Partisë Demokratike me nismën e 22 deputetve, e sjellë në Këshillin për Rregulloren, Mandatet dhe Imunitetin, kryesisht për heqjen e mandatit të deputes Leskaj, nuk janë të bazuara në  interpretimin e kushtetues dhe ligjor që mund të shkojnë në keto raste që parashikon neni 70 pika 2 të kushtetutës që lidhet me rastet e tjera të papajtueshmëris që i referohen ligjeve të posacme. Pra do të doja të saktësoja disa çeshtje në lidhje me rrethanat e faktit që u parashtruan nga Ristani të cilat kanë të bëjnë më raportin me të dy djemte e zonjës Leska në lidhje me kontaratat e institucioneve shtetërore në bashkëpunim me kompanitë e tjera për të marrë pjesë në procedura tenderimi të fondeve të ndryeshm. Tenderi për të cilën pretendon përfaqesuesi i PD-së në Ministrisë së Bujqësise është e vertete por fondet kanë qene të Bankes Botërore dhe jo të Ministrisë sic pretendohet”.

Avokati Hajdari në argumentimin e tij solli prova dhe fakte se deputetja Valentina Leskaj nuk është në konflikt interesi dhe për llogjik nuk është në kushtet e mbarimit të mandatit.

Me pas komisioni mori vendim me shumice votash qe te rrezoje kerkesen e grupit parlamentar te PD-se per mbarimin e mandatit te deputetes Valentina Leskaj.

Leave a Reply

%d bloggers like this: