Home / Ekonomia / Vërshon dhënia e tokave bujqësore me qira, ankand për 90 hektarë në Përmet

Vërshon dhënia e tokave bujqësore me qira, ankand për 90 hektarë në Përmet

Ministria e Bujqësisë po vijon më intensitet dhënien e tokave shtetërore në qira për qëllime të zhvillimit të bujqësisë. Këto ditë është hapur procedura konkurruese me qiradhënie a të 90 hektarëve tokë në fshatin Piskovë të Permetit.

Kushtet E garës kërkojnë që ofertat duhet të shoqërohen nga dokumenta ligjorë dhe administrativë origjinalë ose kopje të noterizuar, si provë e kërkesave kualifikuese të përcaktuara dhe të dorëzohen në Ministrinë e Bujqësisë.

Vlera fillestare e qirasë së tokës në Përmet është 886,508 lekë në vit ose 9,800 lekë për hektarë në vit.

Ofertat me vlerë më të ulët se kjo vlerë fillestare do të skualifikohen, bën të ditur Ministria e Bujqësisë. Sigurimi i ofertës, që është në shumën prej 73,876 lekë duhet të dorëzohet nga pjesëmarrësit së bashku me ofertën. Afati i fundit për dorëzimin e ofertave është data 14. Qershor në Ministrinë e Bujqësisë.

Që nga fundit i 2014, Ministria e Bujqësisë ka organizuar mbi 40 ankande për rreth 2000 hektarë tokë bujqësore në zonat më pjellore të vendit. Sipas të dhënave zyrtare nga Ministria e Bujqësisë, tokat ndodhen në zonat më prodhimtare të Shqipërisë si Krutja, Buçimasi në Pogradec, komunat të begata në Fier dhe në Lushnjë dhe pothuajse asnjë hektar në Veri.

Në ndryshimet që ju bënë ligjit të koncesioneve të vitit 2013 u përfshi edhe sektori i bujqësisë, i cili nuk ishte më parë, ndërkohë që nuk janë të pakta rastet që Agjencia e Prokurimit Publik shpall zhvillimin e tokës bujqësore nëpërmjet kësaj forme.

One comment

  1. Përshëndetje,
    Unë po ju shkruaj t’ju informoj se ne ofrojmë kredi personale me një normë prej 2%. Ne mund t’ju japim kredi për të blerë traktorë ose tokë, në mënyrë që të mund të bëni bujqësi apo gjëra të tjera që dëshironi të bëni. Na kontaktoni direkt me email: sduplens@gmail.com
    Përshëndetjet më të mira

Leave a Reply

%d bloggers like this: