Ekonomia

3-mujori i parë: 78,6% e lejeve të ndërtimit u dhanë në Tiranë

Tirana dhe Shkodra kryesojnë në shkallë vendi për numrin e lejeve të ndërtimit gjatë tre muajve të parë këtë vit.

Gjatë këtij tremujori, numri i lejeve të ndërtimit të miratuara për ndërtesa të reja u përqendrua në qarkun e Tiranës me 78,6 % dhe Shkodër me 14,3 %.

Gjithsej në tremujorin e parë u miratuan 14 leje ndërtimi, sipërfaqja e të cilave është 38.936 m2, më rënie 47% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, ku vihet re se pjesa më e madhe u dhanë për hotele, objekte industriale, tregtare.

Sipas INSTAT, lejet e miratuara për ndërtesat jo rezidente si ato për hotele, tregtare, industriale dhe të tjera zunë 85,7 % dhe ndërtesa rezidente, pra ato për banim, zunë 14,3 % të numrit gjithsej të lejeve të ndërtimit.
Vlera e përafërt e lejeve të ndërtimit në tremujorin e parë u ul me 47,5 % krahasuar me të njëjtën periudhë të 2014-tës dhe 1,5% krahasuar me tremujorin e katërt 2014.

Sipas të dhënave për afarizmin në tremujorin e parë nga INSTAT, sektori i ndërtimit i është rikthyer rënies pas një ringritje për tremujore radhazi, duke shënuar rënie si në volume, punësim edhe paga, ku efekt kryesor dha pezullimi i dhënies së lejeve të ndërtimit në kuadër të projekteve të reja për urbanistikën në të gjithë vendin. Vjet sektori i ndërtimit, pas konsumit ishte kontributori i dytë në rritjen e PBB-së.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button