Ekonomia

6-mujori i parë, zgjerohet me 20% tregu i pensioneve vullnetare

Tregu i pensioneve private vullnetare në 6-mujorin e parë arriti në një total asetesh neto 754.83 milionë lekë, ose me rritje 20% më shumë, ose në vlerën e 125.68 milionë lekëve krahasuar me fundin e vitit 2014.

Në euro, ky total asetesh neto llogaritet 5.38 milionë euro.

Sipas Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, në 6-mujorin e parë 2015, në tregun e pensioneve private vullnetare funksionojnë tre fonde pensioni.

Deri në fund të muajit qershor, numri i anëtarëve në këto tre fonde pensionesh private arriti në 10.791 anëtarë, me një rritje 27.09%, krahasuar me fundvitin 2014.

Asetet e fondeve të pensioneve janë investuar në obligacione të Thesarit të Shqipërisë.
Totali i investimeve arriti në fund të muajit qershor në rreth 600 milionë lekë, me rritjen 31.40% krahasuar me fundvitin e 2013-tës.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button