Ekonomia

BERZH dhe Intesa Sanpaolo Albania rrisin financimin afatgjatë në Shqipëri

Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) dhe Intesa Sanpaolo Bank Albania kanë bashkuar forcat për të rritur financimin afatmesëm dhe afatgjatë për kompanitë me rritje të shpejtë në Shqipëri, duke marrë pjesë në një marrëveshje për ndarjen e rrezikut deri në 10 milionë euro.

E para që përfiton nga ky partneritet është GSA Ltd Shqipëria, një kompani shqiptare e specializuar në sektorin e energjisë. Intesa Sanpaolo Bank Albania është duke zgjeruar kredinë deri në 12 milion euro për GSA. BERZH është duke siguruar një garanci për gjysmën e kësaj shume të kredisë. Të ardhurat e kredisë do të përdoren për ndërtimin dhe zhvillimin e një fushe të gjelbër për uzinën e shkrirjes së ferrokromit në Elbasan, një nga qytetet më të mëdha në Shqipëri, e cila do të krijojë rreth 170 vende të reja pune.

Nën një strukturë për ndarjen e rrezikut, BERZH është duke siguruar një garanci të pjesshme për kreditë afatmesme dhe afatgjata për ndërmarrjet vendase, me rritje të shpejtë, të vogla dhe të mesme.

Me këtë projekt Intesa Sanpaolo Albania synon të zgjerojë portofolin e saj të kredisë, në segmente të reja ekonomike për kompanitë e mbështetjes që veprojnë në sektorët komplekse dhe shumë të specializuara.

Christoph Denk, Shef i Zyrës së BERZH në Tiranë vlerësoi partneritetin me Intesa Sanpaolo për të zgjeruar mundësitë e financimit për kompanitë në rritje në Shqipëri, si GSA.

Silvio Pedrazzi, Drejtor Ekzekutiv i Intesa Sanpaolo Bank Albania deklaroi se ne operojnë në ekonominë reale dhe qëllimi kryesor është për të mbështetur investitorët vendas dhe të huaj në zhvillimin e mëtejshëm në të gjitha aspektet e fushat mikro dhe makro ekonomike të vendit.

“Ne investojmë në risi dhe teknologji, si dhe në sektorët tradicionalë dhe të qëndrueshme të tilla si bujqësia dhe energjia e rinovueshme, pasi ne e njohim ndikimin e madh pozitiv që kjo marrëveshje do të ketë në drejtim të arritjes së këtyre qëllimeve të përbashkëta”, tha Pedrazzi.

Agron Shapllo CEO i GSA vlerëson se BERZH dhe Intesa Sanpaolo Bank Albania kanë ndjekur dhe ndihmuan projektin në të gjitha hapat e fazës së zhvillimit.

Ndarja e rrezikut e EBRD-së është projektuar për të përmbushur nevojat e financimit të kompanive të mesme të suksesshme private, që ndikojnë në rritjen më të shpejtë të sektorit financiar të vendeve.

Klientët, të cilët mund të përfitojnë nga këto mundësi financimi afatgjatë, janë kompanitë private, bizneset me një histori të provuar dhe shëndoshë të kreditit, si dhe kompanitë fillestare, mbështetur nga investitorët me reputacion ekzistuese.

Që nga fillimi i operacioneve të saj në Shqipëri, BERZH ka investuar pothuajse 1000000000 euro në disa 70 projekte në sektorë të ndryshëm të ekonomisë.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button