Home / Ekonomia / Siguria e digave, miratohet projektligji i marrëveshjes Shqipëri-EBRD

Siguria e digave, miratohet projektligji i marrëveshjes Shqipëri-EBRD

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut miratoi në tërësi projektligjin e ratifikimit të marrëveshjes ndërmjet Shqipërisë dhe EBRD.

Të ftuar për projektligjin “Për ratifikimin e marrëveshjes ndryshuese nr.1 të marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (EBRD), për financimin e projektit të përmirësimit të sigurisë së digës në hidrocentralin e Komanit, ishin Zëvendësministrja e Infrastrukturës dhe Energjisë, Dorina Çinari, Agim Bregasi, drejtor, Fatmir Elezi inxhinier i KESH dhe nga ministria e Financave dhe Ekonomisë ishte Brikena Jazxhi.

Relatori i këtij projektligji Edmond Leka u shpreh se objektivat e projektit janë rritja e sigurisë së digave të hidrocentraleve më të mëdha të sistemit elektro-energjetik shqiptar në kaskadën e lumit Drin dhe rritja e sigurisë dhe cilësisë së furnizimit me energji elektrike.

“Rehabilitimi i digës së hidrocentralit të Komanit është realizuar duke u financuar nga marrëveshja nga marrëveshja e kredisë vetëm me 6.58 milionë euro, pjesa tjetër e marrëveshjes së huasë është e lirë dhe do të shërbejë për rehabilitimin e portave të shkarkimit të hidrocentralit të Komanit”, theksoi ndër të tjera në fjalën e saj, zëvendësministrja Çinari. Ky projektligj u miratua nen për nen dhe në tërësi.

Leave a Reply

%d bloggers like this: