Sipas tij, në dhjetorin vitit të kaluar ai kishte një iniciativë me politikanë të ndryshëm për të unifikuar klasën politike për dialogun.