Home / Politika / Miratohet hapja e Konsullatës shqiptare në Strugë, Maqedonia e Veriut

Miratohet hapja e Konsullatës shqiptare në Strugë, Maqedonia e Veriut

Këshilli i Ministrave miratoi hapjen e Konsullatës së Përgjithshme të Republikës së Shqipërisë në Strugë, Republika e Maqedonisë së Veriut.

Në mbështetje të ligjit nr.23/2015, “Për shërbimin e jashtëm të Republikës së Shqipërisë”, me propozimin e Kryeministrit dhe ministër për Evropën dhe Punët e Jashtme, Këshilli i Ministrave vendosi hapjen e konsullatës në Strugë, ndërsa shpenzimet për hapjen e këtij posti konsullor të përballohen nga buxheti i vitit 2020, miratuar për Ministrinë për Europën dhe Punët e Jashtme.

Për zbatimin e këtij vendimit ngarkohet Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

Leave a Reply

%d bloggers like this: