Home / Ekonomia / Instituti i Vjenës: Shqipëria, rritjen e tretë ekonomike në Europën Qendrore e Juglindore

Instituti i Vjenës: Shqipëria, rritjen e tretë ekonomike në Europën Qendrore e Juglindore

Sipas raportit, vendi me ecurinë më të mirë vazhdon të mbetet Rumania, ku prodhimi kombëtar pritet që këtë vit të zgjerohet me 4.7 për qind. Pas Rumanisë renditet Turqia, me 4.5 për qind, ndërsa Shqipëria vlerësohet ekonomia e tretë ndër 22 vendet në zhvillim, me rritje të pritshme të prodhimit kombëtar prej 4.1 për qind.

Sipas Institutit të Vjenës, Shqipëria do të kryesojë rritjen ekonomike në 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, e ndihmuar nga projektet e mëdha të infrastrukturës, rritja e konsumit, si dhe ajo e sektorit të turizmit. Por, edhe vendet e tjera të rajonit do të rriten, ndonëse me një normë lehtësisht më të ulët, që varion nga 2.8 deri në 3.9 për qind.

Instituti i Vjenës është një nga qendrat kryesore për kërkime ekonomike në Europë, i specializuar veçanërisht për Europën Qendrore dhe atë Lindore. Megjithatë, krahasuar me Fondin Monetar dhe Bankën Botërore, ai ka një vlerësim më optimist për rritjen ekonomike të rajonit, përfshirë dhe Shqipërinë.

Si FMN-ja, ashtu dhe Banka Botërore presin që ekonomia shqiptare këtë vit të rritet me vetëm 3.7 për qind, dukshëm më poshtë nga niveli 4.1 për qind që parashikon Instituti i Vjenës.

Leave a Reply

%d bloggers like this: