Home / Ekonomia / Sfida e FED invest, mbështetja dhe zhvillimi i zonave rurale

Sfida e FED invest, mbështetja dhe zhvillimi i zonave rurale

Aktualisht bujqësia vijon të ketë pak akses në financim. Për shumë banka të nivelit të dytë, sektori bujqësor viijon të shfaqë risk të lartë për financim: nga ana tjetër, edhe vetë fermerët theksojnë se kushtet e financimit nga bankat vijojnë të jenë frenuese me norma të larta interesi.

FED invest, prej 26  vjetesh, ka  mbeshtetur me kredi te vogla kryesisht anetare te zonave rurale ku aksesi ne bankat e nivelit te dyte ka qene i pamundur.  Institucioni ka patur gjithnje si objektiv mbështetjen dhe zhvillimin e zonave rurale, nëpërmjet financimit dhe asistimit të iniciativave dhe sipërmarjeve private në këto zona.

Një nga sfidat më të mëdha të sistemit bankar është përballja me ndryshimet teknologjike. FED invest  ka qenë nga të parat Institucione mikrofinanciare që e ka përqafuar këtë tendencë në vendin tonë.

Bujqësia shqiptare, për një zhvillim të suksesshëm, duhet të financohet. Financimi i bujqësisë redukton me katër herë më shumë varfërinë, duke gjeneruar rritje ekonomike dhe punësim. Por financimi është çështje e vështirë për bujqësinë. Ky sektor që punëson 50% të fuqisë punëtore, por përfiton vetëm 4% nga totali i financimeve.

Nga FED invest shërbimet financiare të kursim-kreditit janë rritur me ritme të larta në gjysmën e parë të këtij viti.

Tregu financiar ne Shqiperi, ka pesuar ndryshime te medha nder vite. Si pasoje e ketyre ndryshimeve vihet re nje prezence me e madhe e bankave te nivelit te dyte ne zonat rurale, fenomen ky qe po ndikon ndjeshem ne konkurrencen e perditshme.

Duke marre ne konsiderate, kete konkurence, FED invest ka marre masa permes: nje imazhi me prezent ne zonat rurale dhe urbane; zgjerimit te games se produkteve qe u ofrohet klienteles; ruajtjes se shkalles se nderhyrjes,dhe zgjerimit te saj; zhvillimit te tekonologjise,per nje shtrirje eficente; implementimit te produktit te kredise SME, njohjes sa me te mire te tregut, per financimin e bizneseve qe jane rentabel. Krahas tere keyre vend te rendesishem ka zhvillimi profesional dhe rritja e kapaciteteve, per stafet ne dege dhe te zgjedhurve.

Tregues të Përgjithshëm

6 mujor 2018

Numri i anëtarëve

56,334

Kredi te reja në periudhë

Mbi 1 000 000 000 lekë

Kredi të reja në 2018/numër

2,763

Kredi total

13,490

Kredi Outstanding

3,6 miliard lekë

Degë të hapura, 6-të  mujori parë, 2018

5 dege me standarte të nivelit bankar

Depozita

4,051 depozitues

Portofoli i depozitave

3.5 miliard lekë

 

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: