Home / Ekonomia / Pastrimi i parave, 4 banka me risk; BSH bën për herë të parë vlerësimin

Pastrimi i parave, 4 banka me risk; BSH bën për herë të parë vlerësimin

Banka e Shqipërisë ka kryer për herë të parë vlerësimin e ekspozimit të bankave të nivelit të dytë dhe institucioneve të tjera financiare, ndaj rreziku te pastrimit te parave dhe të financimit të terrorizmit. Sipas raportit për 2017, 4 banka, 18 institucione financiare jo bankare dhe 7 shoqëri kursim krediti janë vlerësuar me rrezik te lartë për shkak të mos raportimit të të dhënave.

Problematikat e identifikuara gjatë inspektimeve kanë qenë të lidhura kryesisht me justifikimin e transaksioneve të kryera për punonjësit e bankës, me mospërputhjen e të dhënave të bankës me profilin e klientit dhe me përdorimin e deklaratave për transaksione që kanë si burim paratë kesh.

9 milionë euro janë sekuestruar zyrtarisht në 2017-ën me vendim gjykate pas kallëzimeve të bëra nga drejtoria e Parandalimit të Pastrimit të Parave. sipas raportit të kësaj të fundit për vitin që shkoi janë 369 transferta të dyshimta.

Leave a Reply

%d bloggers like this: