Home / Kronika / Drejtësia penale, marrëveshje Shqipëri-Britani për shkëmbim informacioni

Drejtësia penale, marrëveshje Shqipëri-Britani për shkëmbim informacioni

Marrëveshja synon përmirësimin e drejtësisë penale, duke hetuar dhe parandaluar veprimtaritë antiligjore në territoret e të dyja vendeve përmes shkëmbimit të informacionit mbi të dhënat kriminale.

Shkëmbimi i historikut kriminal lidhur me një dënim, apo gjurmët e gishtave të shtetasve britanikë apo shqiptarë, pritet të ndihmojë në cilësinë e drejtësisë penale. Informacione do të shkëmbehen edhe për shtetas të vendeve të treta, për të ulur në këtë mënyrë kërcënimet e sigurisë së brendshme dhe asaj publike për palët respektive.

Leave a Reply

%d bloggers like this: