Home / Ekonomia / Ankand për bonot e thesarit të Shqipërisë në vlerë 2 mld lekë

Ankand për bonot e thesarit të Shqipërisë në vlerë 2 mld lekë

Në ankandin e fundit në tetor, ministria shiti në vlerën dy miliardë lekë.

Vlera ishte në 5.3%, e njëjta si në ankandin e kaluar të shtatorit.

Leave a Reply

%d bloggers like this: