Home / Ekonomia / Fondet IPA për bashkëpunim ndërkufitarë Maqedoni-Shqipëri, nga 12 milionë euro, vetëm 6 milionë euro kanë projekte

Fondet IPA për bashkëpunim ndërkufitarë Maqedoni-Shqipëri, nga 12 milionë euro, vetëm 6 milionë euro kanë projekte

Leave a Reply

%d bloggers like this: