Home / Ekonomia / FED invest: Mikrofinanca mbështet dhe qëndron pranë fermerëve 

FED invest: Mikrofinanca mbështet dhe qëndron pranë fermerëve 

E shënuara është se FED invest  ka qenë  dhe mbetet aktiv për të lehtësuar pasojat e krizës që ka shkaktuar në ekonomi nga kufizimi i aktiviteteve për të frenuar për hapjen e Covid-19. Deri tani janë ndërmarrë dhe ndërmerren  masat e duhura ndaj stabilitetit monetar dhe financiar të vendit.

Për më tej institucioni ka treguar maturi në marjen dhe verifikimin e ҫdo situate ekonomike, e cila ka ndikuar tek çdo fermer. Fakti qëndron se institucioni ka kontaktuar herë pas here te të gjithë klientët, të cilët kanë pasur vështirësi për pagesën e detyrimit, por edhe ata të cilët kanë kërkuar më shumë mbështeje gjatë periudhës së pandemisë për të plotësuar nevojat e biznesit.

Gjithshka  tregon se  premisa për rikuperimin e aktivitetit ekonomik duket e shpejtë, sidomos në  sektorin e bujqësisë, një nga më pak të prekurit dhe pa ndërprerë aktivitetin apo prodhimin gjatë periudhës së krizës.

Ajo që vlen për të cilësuar  më tej, qëndron në faktin se  sektori financiar ka reaguar pozitivisht ndaj masave të rregullatorit, duke proҫeduar me shtyrjen e pagesës së kësteve të kredisë e cila ndikon në rezultatin financiar të sektorit në afatin e shkurtër, duke vendosur prioritete të tjera në vijim.

Pandemia Covid-19 dhe masat e distancimit social të marra për adresimin e saj ka dhënë një goditje komplekse mbi aktivitetin ekonomik në vend. E ditura shënon se  masat e distancimit social dhe rritja e pasigurisë kanë sjellë rënie të konsumit, të investimeve dhe të eksporteve shqiptare; ndërsa nga ana tjetër, masat e distancimit social kanë nënkuptuar dhe ndërprerje të detyruar e prodhimit në segmente apo sektorë të caktuar të ekonomisë vendase.

Vërtetësia saktëson se FED invest ka një kuadër të plotë dhe të përditësuar për menaxhimin e vijueshmërisë së aktivitetit në situata krize dhe emergjence,ndërkohë që këto plane janë testuar rregullisht për funksionalitetin e procedurave të vijueshmërisë dhe kjo ka bërë që Banka e Shqipërisë të jetë e përgatitur për një situatë emergjence.

Koha shënon se duke respektuar protokollet e verdha të masave higjeno sanitare Covid-19 banka,institucione financiare, masat mbrojtëse dhe distancimi social janë ndërmarrë që në vazhdimësi.

E.R.

Leave a Reply

%d bloggers like this: