Home / Ekonomia / 5 Vjet FED invest – Gjithmonë Financë Sociale

5 Vjet FED invest – Gjithmonë Financë Sociale

Ky  vit i sivjetmi i vështirësive vazhdon, ku edhe FED invest  me realizimet e komunikimet e dreitanishme ka reaguar me shpejtësi dhe energji për të manaxhuar sa më mirë situatën, si pasojë e pandemisë globale.

Gjatë vitit 2020, janë bërë përpjekje maksimale për të lehtësuar sa më shumë situatën ekonomike për të gjithë anëtarëve të saj, Kështu për kredimarrësit në vështirësi për kthimin e kredive, ato janë ristrukturuar sipas nevojave dhe kapaciteteve të tyre.

Saktësia është se zyrat e FED invest në rrethe kanë qenë ҫdo ditë të hapura për t’ju shërbyer anëtarëve. Edhe në ditët më të vështira të krijuara për shkak të pandemisë  FED invest ka ruajtur dhe përmirësuar treguesit financiar dhe tejkaluar pritshmëritë e buxhetit.  Ndaj, duhet theksuar se jo vetëm që është ruajti ritmi i punës, por dhe  në postet e reja të punes, puna  ka vijuar për projektet e ardhme të shërbimeve të pagesave dhe atyre jo-financiare.

Përpjekjet, angazhimi, profesionalizmi dhe puna në grup e të gjithë skuadrës së FED invest gjatë vitit  2020 është kurorëzuan me ngjarje shumë të rëndësishme, ku shënohet dhe dhënia e liҫensës nga Banka e Shqipërisë për ushtrimin e aktivitetit të pagesave pa asnjë kufizim.

  • Implementimi i FlexCube dhe dalja live
  • Prezantimi i Qendrës ABA dhe platformës abaonline.al për dhënien e shërbimeve jo financiare tek anëtarët e FED invest dhe tek të gjithë fermerët e Shqipërisë
  • Lanҫimi i produktit më të ri:  llogaria rrjedhëse
  • Pilotimi i E banking-OBDX (Oracle Banking Digital Experience) që mundëson anëtarët e FED invest të kryejnë pagesa tek njeri tjetri
  • Lanҫimi i websitit dhe aplikacionit ABA online që ofron shërbime jo-financiare për të gjithë fermerët
  • Transformimin operacional, të procedurave, procesve, futje të produkteve të reja duke ju ofruar standarteve të bankave.
  • Konsolidim operacional dhe financiar
  • Forcimi i partneriteve strategjike
  • Përmirësim i nivelit të shërbimit ndaj anëtarësisë dhe rritje e efiçencës etj.

   Fakt është, se në arritjet e deritanishme, vizionin e qartë, për kushtimin e profesionalizmin e stafit, besnikërinë e të zgjedhurve dhe mbështjetjen e partnerëve të huaj, FED invest do të vazhdojë  në realizimin e objektivave të veta strategjike. Afërsia e  anëtarëve, pa kufizim vendndodhjeje gjeografike, se  së shpejti, më pranë anëtarëve me kanale të reja diҫitale dhe me shumë shërbime financiare online  shënohet për të gjithë anëtarët, që i kanë besuar FED invest ndër vite, institucioni i cilësuar në 5-vjetorin e tij.

E.R

Leave a Reply

%d bloggers like this: