Autostrada Kërçovë Ohër, Rustemi: Deri në dhjetor 2023 duhet të mbaroj projekti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *