Kosova

Mbetet në fuqi masa e paraburgimit ndaj Badivukut dhe të pandehurve tjerë

Gjykata e Apelit ka lënë në fuqi masën prej një muaji paraburgim, ndaj të dyshuarve Vahide Badivuku, K.H. dhe M.O.

Në këtë mënyrë kolegji prej tre gjyqtarësh i kësaj gjykate, i ka refuzuar si të pa bazuara ankesat e avokatëve mbrojtës, duke vërtetuar aktvendimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë, PPRKR.nr.311/20014, të datës 24.08.2015.

Vahide Badivuku po dyshohet nga ana e prokurorisë, se ka kryer veprat penale “Marrje e ryshfetit” dhe “Keqpërdorim i pozitës zyrtare”.

Ndërsa K.H. dhe M.O. për veprën penale “Ushtrim i ndikimit në bashkëkryerje”, neni 431 paragrafi 1, lidhur me nenin 31 të KPK-së.

Sipas vlerësimit të kësaj gjykate, pretendimet e bëra në ankesa nuk qëndrojnë, ngase bazuar në shkresat e lëndës, janë plotësuar shkaqet dhe arsyet ligjore për caktimin e masës se paraburgimit, ashtu siç parashihen në nenin 187 të Kodit të Procedurës Penale.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button