Mbi perdorimin e kanalit youtube nga TV shqiptare

Endri Meksi

Mbi perdorimin e kanalit youtube nga TV shqiptare

Te dhenat jane tashme ne dy kampione, ne 9 dite diference…shpresoj te jene me te qarta se heren e pare…
p.s. rradhitja eshte nga data e hapjes se kanalit.
Shikoni tabelen me poshte

One thought on “Mbi perdorimin e kanalit youtube nga TV shqiptare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *