Ekonomia

Aeroporti i Sarandës, MIE rihap garën për koncesionin, afat 1 muaj për operatorët

Pas anulimit të procedurës së parë për dhënien me koncesion të ndërtimit dhe operimit të aeroportit të Sarandës, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë (MIE) nuk ka vonuar për të rihapur sërish garën.

Në Agjencinë e Prokurimit Publik u rishpall në datë 26 tetor 2021 procedura me objekt “Dhënie me koncesion/PPP për projektimin, ndërtimin, operimin, mirëmbajtjen dhe transferimin e Aeroportit të Sarandës” duke u lënë afat operatorëve të interesuar deri më 26 nëntor për të paraqitur ofertat.

Procedura e parë e cila u mbyll në datë 14 tetor pas disa shtyrjeve dhe ndryshimesh në kritere u anulua nën argumentin se nuk kishte asnjë ofertë për aeroportin i cili ndryshe nga koncesionet e tjera të deritanishme si ai i Kukësit apo Vlorës nuk parashikon garantim të trafikut nga ana e qeverisë. Ky aeroport do të jetë tërësisht në riskun e investitorit dhe do të ketë profilin e një aeroportin sezonal turistik.

Në gusht të këtij viti MIE njoftoi hapjen e parë të garës për Aeroportin duke dhënë edhe specifikat.  Kohëzgjatja e kontratës koncesionare (Partneritetit Publik-Privat, PPP) është 35 vite nga hyrja në fuqi e saj. Vlera e parashikuar e projektit është 34,3 mln euro (pa TVSH).

Kompanitë ofertuese duhet të plotësojnë kriterin e përvojës në projekte ndërtimi ose rinovimi të paktën të një aeroporti ku rinovimi konsiston në terminalin e pasagjerëve; pista dhe vendqëndrimi (kategoria 3C ose me art), gjatë 10 viteve të fundit, me kapacitet 1 milion pasagjerë ose më shumë.

Dokumentet e prokurimit përcaktojnë se koncesionari do të zhvillojë dhe azhurnojë vazhdimisht (çdo 5 vjet) master planin e Aeroportit  Ndërkombëtar të Sarandës, duke përfshirë parashikimet për fluksin e pasagjerëve, sigurinë, investimet e reja etj.

Në 3 fazat e operimit të aeroportit me koncesion në  5 vitet e parë të operimit parashikohet që terminali i pasagjerëve të akomodojë jo më pak se 130 mijë pasagjerë/vit ose 300 pasagjerëve në orë. Në fazën e dytë pas 5 vitesh operim parashikohet që fluksi i pasagjerëve të jetë 300 mijë pasagjerë/vit. Faza e tretë që përkon pas 10 vitesh aktivitet fluksi i pasagjerëve pritet të  jetë 700 mijë në vit.

Aeroporti i Sarandës ndodhet rreth 6 km larg qytetit të Sarandës, pranë rrugës nacionale, 20 m mbi nivelin e detit. Në perimetrin e zonës së projektit të distancuar prej tij ndodhen fshatrat Cukë, Caush, Aliko, Neohor, Dritas, Plaga e Re, Skate. Nga ana perëndimore, zona e projektit kufizohet me kodrat ku shtrihet fshati  “Lëkurës” me kështjellën e tij dhe përtej kodrave shtrihet qyteti i Sarandës. Lumi Bistrica përshkon zonën e projektit përgjatë kësaj ane. Në anën jugore kufizohet nga Liqeni i Butrintit.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button