Ekonomia

Bashkëpunim me Azerbajxhanin për zhvillimin e masterplanit të gazit në vendin tonë

Qeveria ka miratuar ne mbledhjen e djeshme memorandumin e mirëkuptimit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës së Azerbajxhanit, në lidhje me bashkëpunimin për zhvillimin e masterplanit të gazit të Shqipërisë.

Vendimi eshte marre në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 19, të ligjit nr.43/2016, “Për marrëveshjet ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë”, me propozimin e ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Artikuj te ngjashem

Back to top button