Libri

Europa e Plasarit

Ish-drejtori i Bibliotekës Kombëtare, Aurel Plasari, sjell librin “Shqipëria dhe Shqiptarët në Europën e Piut II”

Raportet mes Shqipërisë dhe Europës kanë qenë shpesh pjesë e studimeve të tij. Këtë herë, ish-drejtori i Bibliotekës Kombëtare, Aurel Plasari, rivjen për lexuesin me një tjetër botim. “Shqipëria dhe Shqiptarët në Europën e Piut II”, quhet libri, i cili është një studim prej 240 faqesh, ku autori interpreton sipas dokumenteve të kohës pozicionin ndërkombëtar të arbrit dhe Arbërisë, në kohën e Mesjetës së vonshme dhe Kohës së Re. Për realizimin e këtij libri, autori ka bërë kërkime intensive në bibliotekat shqiptare dhe ato italiane e franceze, duke sjellë fakte të reja. “Është kapur thelbi i punës sime me këtë libër. Europa nuk është han me pronarë e me mysafirë. Shpresoj se e kam thënë në mënyrë pak më elegante. Ku kam folur për shqiptarët, kam folur për pjesëmarrjen dhe pjesëdhënien e tyre në këtë Europë dhe mesa kuptoj unë, është kuptuar dhe shpresoj të kuptohet edhe më tej”. Për vite të tëra është përpjekur të gjejë materiale për tezën e tij, një tezë që e gjen më së miri te vepra “De Europa” e Papa Piut II. “Europën humaniste e lexojnë sot të gjithë ata që kanë kritika mbi mënyrën e bashkëfunksionimit të popujve të Europës. P.sh., një nga themeluesit, konceptuesit e asaj Europës që përbën një bashkim shtetesh, bashkim ekonomik, ushtarak dhe politik, por më shumë ekonomik, Moneja, ka pas thënë një formulë shumë interesante, një formulë pendimi në lidhje me atë që quhet Bashkimi Europain: Po të ishte për ta rinisur nga e para, unë do ta filloja nga kultura. Që do të thotë se sa gjë e thellë dhe e rëndësishme është kultura”, është shprehur Plasari. Sipas tij “në modelin e bashkimit të shteteve ne nganjëherë harrojmë që kemi një model në botë që funksionon thuajse në perfeksion, i cili është modeli i Shteteve të Bashkuara të Amerikës”. “Baza e tyre nuk janë legjislacioni i përbashkët, nuk janë doket e përbashkëta, detyrimi që të gjithë duhet të punojnë në të njëjtin orar, të gjithë duhet të çohen njësoj në mëngjes, por është gjuha, kultura dhe ky unitet i fshehtë shpirtëror që e bën stabël këtë bashkim popujsh”, tha Plasari.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button