Ekonomia

Interesat e depozitave zbresin në minimume historike

DepozitaInteresi mesatar i depozitave me afat shënoi një tjetër rënie në muajin korrik, duke arritur në një minimum historik prej 1.34%, nga 1.44% që ishte muajin e mëparshëm, sipas statistikave mujore të publikuara nga Banka e Shqipërisë.

Rënie kanë shënuar të gjitha maturitetet, nga ato 1 mujore, deri te 60 mujore.

Psh, depozituesit e rinj të korrikut, që kanë mbyllur paratë e tyre ma afat maturimi një vjeçar do të marrin interesa prej vetëm 1.42%. Ky interes u mjafton atyre vetëm sa të indeksojnë inflacionin, që në korrik ishte 1.3% me bazë vjetore, sipas INSTAT.

Interesat e depozitave kanë shënuar një rënie të shpejtë, që nga shtatori i vitit 2011, kur Banka e Shqipërisë filloi lehtësimin e politikës monetare, në përpjekje për të nxitur ekonominë dhe për të ulur koston e parasë në vend (kredive).

Në kontrast, ulja e normës së kredive në lekë ka qenë shumë më e ngadaltë, duke rritur diferencën mes interesave të kredive e depozitave, një tregues ky i riskut të lartë të perceptuar nga bankat.

Në korrik, interesat mesatare të kredive zbritën në 7.88%, ndërsa diferenca mes interesave të depozitave e kredive ishte 6.54%, nga 5.9% në shtator 2011, kur filloi politika e lehtësimit monetar.

Individët kanë reaguar ndaj uljes së normave të interesit, duke u zhvendosur drejt depozitave afatgjata. Të dhënat e BSH-së tregojnë se në qershor 2015, depozitat 2 vjeçare u rritën me 11% në 43 miliardë lekë dhe ato mbi 2 vjet u zgjeruan me më shumë se 40%, në gati 30 miliardë lekë, në raport me qershorin 2014.

Në të njëjtën periudhë kohore, kursimet me afat 1 vit e më pak, kanë shënuar tkurrje të ndjeshme. Depozitat 12 mujore kanë rënë me bazë vjetore në qershor me 10 miliardë lekë, apo 4.4%, duke zbritur në 228 miliardë lekë. Megjithatë, ky maturitet mbetet më i preferuari nga konsumatorët, me 62% të totalit të depozitave me afat, që janë të mbyllura në banka për një vit.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button