MaqedoniaRajoni

Maqedoni e Veriut: Grupi Punues miraton njëzëri rishikimet kushtetuese, përfshihen pakicat bullgarëve….

Pakoja e dytë e rishikimeve ka të bëjë me pjesën tjetër të Kushtetutës që ka të bëjë me diasporën. Aty grupi i punës propozon edhe shtimin e pjesëve të popujve të shënuar në preambulë. Një tjetër amendament i referohet Komisionit për Marrëdhëniet Ndër-Komuniteteve, ku numri i anëtarëve është rritur në 43, duke bërë barazinë ndërmjet komuniteteve. Për ato komunitete që nuk gjenerohen nga anëtarët, Avokati i Popullit i vendit duhet t’i ofrojë anëtarësimit të organeve të veçanta pas konsultimeve, saktësoi Tsatsa-Nikolovska.

Sipas kryesuesve të grupit punues, takimi shtatë-orësh ka qenë i gjuhës, diskutimi ka qenë i frytshëm dhe propozimi është miratuar unanimisht. 

Më pas, qeveria duhet të propozimet para legjislativit dhe parlamentit në fillim duhet të vendosë nëse duhet të votojë së Kushtetutës, pastaj t’i diskutojë dhe të votojë përsëri nëse do t’i miratojë ato, dhe atë që më vjen një paragjykim. dy të tretash. 

Tsatsa-Nikolovska dhe uroi suksesin e parlamentit në miratimin e propozimeve për rishikimet e bëra, në mënyrë që shteti “të mund të përparojë drejt qëllimit të përbashkët të përbashkët të anëtarësimit në BE”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Artikuj te ngjashem

Back to top button