Merkel në 14 Shtator në Tiranë, takim me udhëheqësit e vendeve të Ballkanit Perëndimor

Krahas kryeministrit Edi Rama, në Tiranë Merkel do të ulet në të njëjtën tryezë edhe me udhëheqësit e vendeve të tjera të Ballkanit Perëndimor të cilët kanë përqafur këtë proces, që ka si qëllim lehtësimin e bashkëpunimit rajonal në mes gjashtë shteteve të Ballkanit Perëndimor.

Vizioni kësaj iniciative bazohet në të ndihmuarin dhe përmbushjen e kritereve për të u anëtarësuar në Bashkimit Evropian.
Komponenti më i rëndësishëm i procesit të Berlinit, është e ashtuquajtura “Agjenda e Konektivitetit”, e cila fillimisht synon që gjashtë shtetet e Ballkanit Perëndimor t’i lidhë mes vete në fushat e transportit dhe energjisë.

Samitet e mbajtura në Gjermani, Austri, Francë dhe Itali ndihmuan në vendosjen e komunikimit ndërmjet liderëve të Ballkanit, si dhe në dizajnimin e disa projekteve infrastrukturore.
Projektet e miratuara për secilin nga 6 shtetet e Ballkanit Perëndimor financohen pjesërisht nga mekanizmat e BE-së dhe pjesërisht nga vetë këto shtete.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *