Home / Ekonomia / 20 sipërmarrjet me norma më të larta fitimi në vend

20 sipërmarrjet me norma më të larta fitimi në vend

 Njihuni me 20 subjektet me normat më të larta të kthimit, që marrin mbrapsht si fitim, më shumë se gjysmën e të ardhurave të realizuara gjatë vitit…

Ndërsa shumë kompani në vend arrijnë të fitojnë me mundim mes 5-10% të të ardhurave, të tjera raportojnë norma kthimi tepër të larta, që arrijnë deri në 75%. Sipërmarrjet që japin me qira, koncesionet, lojërat e fatit, bankat, ato që punojnë me tendera me shtetin raportojnë norma mjaft të larta fitimi. 20 kompanitë me normë më të lartë fitimi nga VIP-at paraqiten në grafikun në fund.

Qendra Tregtare Univers (QTU), pjesë e grupit Balfin, e cila në dhjetor 2014 doli me NIPT më vete, është një nga bizneset me normë më të lartë fitimi në vend. Për vitin 2016, qendra e parë tregtare në vend, që solli një rikonceptim të biznesit të retail, ka deklaruar një normë fitimi prej 76.7%, ndërsa fitimi në vlerë absolute ishte 372 milionë lekë, me një rritje prej 18.5% me bazë vjetore. Samir Mane, president i grupit Balfin, pohon se QTU e ka shlyer tashmë investimin dhe shpenzimet e administrimit janë minimale. QTU është tashmë në fazën e zgjerimit përmes ngritjes së katit të dytë. Edhe vitin e kaluar, QTU e kryesonte këtë listë, me një normë ende më të lartë, prej 81%.

C.A.E. është këtë vit në vend të dytë, me një normë prej 75.6%, që lidhet me uljen e ndjeshme të shpenzimeve të aktivitetit në 2016-n. Ndonëse me fitime të larta, asetet e kompanisë muajt e fundit janë vënë në sekuestro nga përmbaruesit, për llogari të kreditorëve, të cilët kërkojnë ekzekutimin me forcë të detyrimeve si rrjedhojë e faturave të papaguara (sipas veprimeve në QKB).
EKMA Albania, me aktivitet shitje, blerje, dhënie/marrje me qira të pronave të paluajtshme, ka hyrë në listë këtë vit. Teksa fitimet u rritën me 52% në 361 milionë lekë, kompania raportoi përfitueshmëri prej 75.5%. EKMA Albania administron tregun agroushqimor në hyrje të kryeqytetit të vendit.
Në listën e 20 sipërmarrjeve me përfitueshmëri më të lartë ka katër koncesionarë: GJO-SPA POWER, ANIJET E SHËRBIMIT DETAR, ALB-ENERGY, TIRANA INTERNATIONAL AIRPORT SH.P.K.

Nuk mungojnë as bankat, sipërmarrjet e ndërtimit dhe tre subjekte të lojërave të fatit. Edhe këtë vit, norma të larta fitimi raportojnë subjektet që kanë kontrata me sipërmarrjet me pronësi shtetërore. HTT – High Tech Tests, e krijuar në fillim të vitit 2014, me aktivitet në verifikimin e të gjithë llojeve të matësve elektromekanikë dhe statikë të energjisë elektrike aktive dhe reaktive, raportoi dhe këtë vit një normë prej 52% dhe fitime prej 226 milionë lekësh. Sipas të dhënave të saj zyrtare, një pjesë të rëndësishme të Grupit e përbën edhe Kolaudimi i matësve të ujit dhe matësve të energjisë elektrike.

Universiteti më fitimprurës është Aldent, me një normë prej 49% (fitime 192 milionë lekë).
Nga kompanitë shtetërore kryeson për përfitueshmëri, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor (41%), që kryen shërbimet e targimit të automjeteve, pagimit të taksave të automjeteve, etj., të lidhura me to.

 

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: