Ekonomia

10-mujori- Të ardhurat nga akciza llogariten 34.137 milionë lekë

mallra-akcize1Të ardhurat nga akciza gjatë periudhës janar-tetor 2014 llogariten 34.137 milionë lekë. Sipas statistikave paraprake të treguesve fiskal të ministrisë së Financave, të ardhurat e mbledhura janë rreth 240 milionë lekë më shume se plani në fillim të vitit. Ndërkohë, gjatë së njëjtës periudhë të një viti më parë në buxhetin e shtetit si të ardhura nga akciza u arkëtuan 33.897 milionë lekë ose 4.993 milionë lekë më pak se gjatë dhjetëmujorit të parë të këtj viti.

Gjatë vitit 2013, akciza solli 17% të totalit të të ardhurave nga tatimet e doganat, me një rritje me një pikë përqindje, në raport me një vit më parë. Mallrat kryesore me akcizë në Republikën e Shqipërisë, jane cigaret, duhani me të dredhur, pijet alkoolike dhe birra. Ndërkohë, në vitin 2015 do të ketë rritje tjetër të akcizës me 20 lek/paketa për cigaret.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button