Ekonomia

320 milionë euro për rrugën Lekaj-Fier e cila është e asfaltuar

Ministrja e Infrastrukturës Belinda Balluku ka shpallur fituesin e kontratës së radhës koncesionare për ndërtimin, operimin dhe mirëmbajtjen e aksit rrugor Lekaj-Fier.

Fitues ka dalë bashkimi i shoqërive Fusha sh.p.k dhe disa kompani të tjera, ndërsa vlera e financimit do të jetë 320 milionë euro pa TVSH për 46 kilometra, duke e dërguar koston në 7 milionë euro për kilometër. Koncesioni është parashikuar për 35 vite. Aksi Lekaj Fier është tashmë i ndërtuar  dhe ka standardin A, por kërkon përshtatje me parametrat e Bashkimit Europian si një rrugë A1 me shpejtësi 120 kilometra në orë. Aktualisht ne kete rrugë udhëtohet me 90 kilometra ne ore. Për të rritur shpejtësinë me 30 kilometra më shumë, koncesionari do shpenzoje 7 milionë euro. Më pas do vendosë edhe një tra për të mbledhur pagesat për kalimin ne këtë rrugë. Ministria e Infrastrukturës ka planifikuar që një mjet që do kalojë nga Miloti deri në fier do paguajë disa herë dhe në fund shifra do shkojë deri në një mijë lekë.

Ky aks është pjesë përbërëse e autostradës Milot-Fier, të cilën qeveria ka vendosur ta ndajë në tre lote dhe ka vënë në dispozicion 837 milion euro fonde për vetëm 90 km, gati 9.3 milionë euro/km, ku 60% e rrugës është ekzistuese. Për dy lotet e tjera Milot-Thumanë dhe ai Kashar-Lekaj nuk ka ende një kompani fituese.

Ndërkohë kjo rrugë lidhet me atë të Thumanë Kashar, për të cilën qeveria ka vendosur t’i lejojë koncesionarit krijimin e të ardhurave prej 1.3 miliardë euro pa TVSH për 35 vite me vendosjen e një trau, ku makinat do paguajnë minimalisht 2.1 euro.

Vetëm me dy projektet me koncesion, Milot-Balldren dhe Milot-Fier (132 km së bashku), qeveria ka ezauruar 60% të kostos së vlerësuar të projekti për të gjithë autostradën. Të dyja segmentet e dhëna me koncesion janë të pakën 40-50% më shtrenjtë sesa studimet e fizibilitetit për llogari të donatorëve.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button