Ekonomia

Agrobiznesi optimist për paketën e masave mbështetetëse në bujqësi

-Përfaqësues të KASH-it dhe shoqatave fermere, shprehen për politikat lehtësuse që po ndërmerr qeveria –

Prodhim bujqesorAgrobiznesi shqiptar ka përshëndetur paketën buxhetore me 26 masa mbështetetëse për zhvillimin e sektorit bujqësor në vend, që qeveria prezantoi një ditë më parë, gjatë një takimi në Tiranë. Kreu i Këshillit të Agrobiznesit Shqiptar (KASH), Enver Ferizaj, në një prononcim për ATSH-në, tha se, polikat lehtësuese që po ndërmerr qeveria janë një nxitje reale për zhvillimin e sektorit të bujqësisë dhe agroindustrisë.

Sipas kreut të Agrobiznesit, bujqësia është një sektor potencial në ekonominë  e vendit dhe masat lehtësuese pritet të transformojë këtë sektor dhe t’i japë më shumë peshë në rritjen e kontributit në PBB, dhe përmirësimin e ekonomisë fermere.

Të njëjtin mendim, ndan edhe Isuf Demirxhiu, kreu i Shoqatës së fermerëve shqiptarë, i cili nenvizon se, paketa e masave lehtësuese për bujqësië do të nxisë fermerët dhe blegtorët për më shumë investime në këtë sektorë. “Politikat për formalizimin e tregut të tokës dhe bujqësisë, do të inkurajojnë fermerët për të rritur aktivitetin rural në pronat e tyre, rrjedhimisht prodhimin bujqësor dhe eksportet.

Disa nga masat e parashikuara në paketën buxhetore janë: Kompensimi i TVSH-së për produktet bujqësore, dhënia me qira e ambienteve për 1 euro,  penalizim për diferencat në peshë në kontrollet doganore, rishikim takasash për lëndët e para dhe kafshëve për mbarështim, përjashtim nga TVSH e importit për makineritë bujqësore, rishikim i tarifave doganore për fidanët, mbështetje për industrinë e verës dhe regjistrim i mekanikës bujqësore.

Nga 26 masat  mbështetetëse për zhvillimin e sektorit bujqësor aktualisht 13 janë në rrugën e impementimit dhe 13 të tjera do të vihen në zbatim gjatë vitit 2015.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button