Ekonomia

“Albpetrol” në 9 muaj arkëton në buxhet 12 milionë usd më shumë se vjet

Puse-nafte2Gjatë 9 muajve Janar-Shtator shoqëria publike “Albpetrol” derdhi në buxhetin e shtetit rreth 35 milionë usd, me një rritje prej 12 milionë usd më shumë se e njëjta periudhë e vitit të kaluar.
Në 9 muaj “Albpetrol” faturoi për shitje dhe shpenzime më se 9 miliardë lekë, një rritje e ndjeshme në krahasim me të njëjtën periudhë të një vitit të kaluar, kur faturimet ishin 4 miliardë lekë, ose 46 milionë USD me pak.
Rritja e faturimeve dhe të ardhurave të shoqërisë ndikoi direkt në rritjen e kontributeve të derdhur në buxhetin e shtetit, bëjnë të ditur burimet nga “Albpetrol”, të dhënat e të cilës u bënë publike në analizën e punës për 9-mujorin. .
Sipas burimeve, pas shumë vitesh “Albpetrol” është kthyer në një nga financuesit më të mëdhenj në buxhetin e shtetit.
Rritja e të ardhurave ka bërë që shoqëria “Albpetrol” jo vetëm që ka rritur kontributet në buxhetin e shtetit, por ka shlyer të gjitha borxhet e grumbulluara gjatë viteve të kaluar. Vetëm ndaj OSHEE shoqëria ka shlyer më se 10 milionë usd detyrime dhe kamatë vonesa të krijuara në vitet 2008-2013.
Në 9 muaj “Albpetrol” përmirësoi dhe nivelin e humbjeve fizike të naftës dhe deri në fund të vitit ka planifikuar që niveli i humbjeve fizike/ton naftë të arrijë në 650 ton naftë. Në vitin 2013 humbjet fizike arritën shifrën 7.259 tonëve naftë humbje fizike, me vlerë më shumë se 4 milionë usd, bënë të ditur burimet

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button