Ekonomia

Alpha Bank S.A, blen aksionet e Citi-Bank dhe Diners në Greqi

logo-caaAutoriteti i Konkurrencës njoftoi sot vendimin e përqendrimit me objekt përftimin e kontrollit, nga Aplha Bank S.A, të aseteve të zotëruara nga CitiBank Internacional PLC që i përkasin aktivitetit të shërbimeve bankare për individë të grupit ndërkombëtar të Citi në Greqi dhe të ndërmarrjes Diners Club of Greece Finance Company S.A nëpërmjet përftimit të masës prej 100% të kapitalit aksionar.

Sipas vendimit transaksioni i cili realizohet në formën e përftimit të kontrollit të pjesshëm mbi një ndërmarrje (biznesi i Citibank) dhe të kontrollit eksluziv në shoqërinë Diners Co dhe sjell një ndryshim afatgjatë në cilësinë e kontrollit.

Përqendrimi nuk sjell asnje ndryshim të strukturës së tregut bankar në Shqipëri pasi, Citibank International PLC dhe Diners Club of Greece Finance Company SA nuk janë prezente në Shqipëri me asnjë filial, degë, shoqëri të lidhur apo asete (apo ndonje formë tjetër aktiviteti).

Nga vlerësimi i konkurrencës pas përqendrimit rezulton se nuk sjell asnjë ndryshim të strukturës së tregut bankar në Shqipëri pasi, Citibank International PLC dhe Diners Club International L.t.d. nuk janë prezente në Shqipëri me asnjë filial, degë, shoqëri të lidhur apo asete (apo ndonje formë tjetër aktiviteti).

Në konkluzionin e Autoritetit të Konkurrencës ky përqendrim është autorizuar sepse nuk shfaq shenja të kufizimit të konkurrencës në treg ose në një pjesë të tij në veçanti, si rezultat i krijimit ose forcimit të pozitës dominuese.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button