Ekonomia

AMF: Sigurimi motorik zë 83.08 % të totalit të dëmeve të paguara

Makina-Tirane-NOA_1-320x203Pagesat e dëmeve gjatë periudhës janar-shtator 2014 u rritën me rreth 1.40% krahasuar me periudhën janar-shtator të vitit 2013.

Pjesa më e madhe e dëmeve të paguara bruto i përket sigurimit motorik me rreth 1,662 milionë lekë, apo 83.08% të totalit të dëmeve të paguara bruto. Ky sigurim përfshin mbulimin e shpenzimeve si pasojë e dëmeve materiale, shëndetësore dhe pasurore të shkaktuara ndaj palëve të treta, për shkak të qarkullimit të mjetit motorik të siguruar. Rritje e dëmeve të paguara regjistrohet edhe në segmentin e sigurimit të jetës, ku kompanitë kanë paguar dëme në vlerë 35.06 për qind më të lartë krahasuar me vitin e kaluar. Dëmet e paguara në sigurimin e jetës llogariten për 9-mujorin e vitit 2014 llogariten 64,655 mijë lekë nga 47, 870 mijë lekë që ishin në të njëjtën periudhë të vitit 2013. Numri i dëmeve të paguara është rritur me 2,226 dhe arriti shifrën 18,971 nga të cilat 18,482 dëme janë paguar nga shoqëritë e sigurimit të Jo-Jetës dhe 489 nga shoqëritë e sigurimit të Jetës.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button