Maqedonia

Bashkëpunim tatimor Maqedoni – Mali i zi

Drejtori i të ardhurave publike të Republikës së Malit zi ka vizituar sot Maqedoninë, ku është pritur nga drejtoresha i DAP-it, Anastasija Ilieska, përcjell Telegrafi Maqedoni.

Bashkëbiseduesit kanë shkëmbyer përvoja dhe mendim erreth menaxhimit me borxhet dhe strategjitë për kontrollin dhe qasje dhe e-revizionin, si tema kyçe në punën e të dy drejtorive.

Theks të veçantë iu vu kornizës ligjore të të dy vendeve, si edhe në shkëmbimin e informacioneve rreth rregullativës ligjore që përfshinë politikën tatimore, procesin e taksimit dhe modernizimin, respektivisht zbatimin e shërbimeve elektronike për obliguesit tatimor, me qëllim të rritjes së efikasitetit të pagesës.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button